suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

...

Toimi näin

Yhteisöllinen opiskeluhuolto on monipuolinen kokonaisuus. Sillä tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki oppilaitosten arjessa. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista. Myös yksilökohtaisia opiskeluhuoltopalveluja antava henkilöstö, eli kuraattorit ja psykologit sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset, osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen osana työtehtäviään. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmassa määritellään toimenpiteet yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämiseksi ja tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi.

Keskeinen rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon edistämisessä on oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä.

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ovat yksittäiselle opiskelijalle annettavat

• opiskeluterveydenhuollon palvelut

• opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut,

• yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä toteutettava yksilökohtainen opiskeluhuolto sekä

• oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjän järjestämät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja hänen laillisen edustajansa suostumukseen.

Opiskeluhuollon palvelut, eli psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ovat vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueen järjestämisvastuulla.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja tukee siten opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja hyvinvointialue, jolla oppilaitos sijaitsee. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.

Palvelusta vastaa

Kajaanin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 4.1.2023