suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pieksämäen kaupunki

Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuolto

  • Palvelu
  • Pieksämäki
  • Julkinen palvelu

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuoltoa toteutetaan Pieksämäellä opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Pieksämäellä jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa on oma monialainen oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat ja oppilaitoksessa työskentelevät. Oppilaitoskohtaisessa opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksittäisen oppilaan / opiskelijan asioita. Pieksämäen kaupungin opiskeluhuollossa toimii kuraattoreja, psykologeja, koulu- ja opiskeluterveydenhoitajia sekä lääkäri.

Toimi näin

Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintaa. Jos opiskelijalla tai huoltajalla on huoli opiskelijan hyvinvoinnista, hän voi ottaa yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskeluhuoltopalveluihin. Opiskeluhuoltopalvelujen eli opiskeluterveydenhuollon ja kuraattori- ja psykologipalvelujen saatavuus kerrotaan oppilaitosten omissa lukuvuositiedotteissa sekä opiskeluhuoltosuunnitelmissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät opiskelijahuollon kaikille ammatillisen koulutuksen opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat.

Erityistä tukea tarvitsevat sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevat opiskelijat otetaan opiskelijahuollossa erityisesti huomioon.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPieksämäen kaupunki
Palvelusta vastaaPieksämäen kaupunki
Alue Pieksämäki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pieksämäen kaupunki
Päivitetty: 27.3.2019