suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ammatillinen koulutus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta sekä lyhytkoulutuksia ja täydennyskoulutusta. Opintoja voi tehdä työn ohessa, oppisopimuskoulutuksena, työvoimapoliittisena koulutuksena tai henkilöstökoulutuksena.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS ...

Toimi näin

Ammatillisen koulutuksen neuvonta, asiointi... - Stadin ammatti- ja aikuisopiston sähköpostineuvonta: hakutoimisto@edu.hel.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Opiskelupaikan saaminen yhteishaussa tai jatkuvassa haussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille.

Ammatillisessa koulutuksessa osaamista hankitaan oppilaitoksen lisäksi työpaikoilta ja verkko-oppimisympäristöistä. Jokainen opiskelee oman suunnitelmansa ja oppimistarpeensa mukaan. Työssäoppimista tuetaan esimerkiksi oppi- ja koulutussopimuksin. Opintoihin voi hakeutua ja ne voi suorittaa joustavasti ja myös aiempaa lyhyemmässä ajassa. Nuorille ja aikuisille tarjotaan samoja koulutuspalveluita. Ammatillinen koulutus antaa valmiudet hakea korkeakouluopintoihin.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä vastaavat kunnat, kuntayhtymät, yhteisöt, säätiöt tai valtion liikelaitokset, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön lupa.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Tekstistä vastaa: Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingin kaupunki
Päivitetty: 3.6.2023