suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Alusten käyttöönottotarkastus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Laivanisännän on huolehdittava siitä, että uudella tai Suomen lipun alle siirtyvällä aluksella tehdään käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksessa työsuojeluviranomainen varmistaa, että aluksen työ- ja asuintilat ovat säännösten ja määräysten mukaiset.

Käyttöönottotarkastus tilataan puhelimitse tai sähköpostitse siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueella tarkastus halutaan tehtävän.

Toimi näin

Tilaa käyttöönottotarkastus puhelimitse tai sähköpostitse siltä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta, jonka alueella tarkastus halutaan tehtävän. Työsuojelun vastuualueiden yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Käyttöönottotarkastus on tehtävä jos mahdollista ennen aluksen käyttöön ottamista, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa käyttöönottamisesta. Käyttöönottotarkastus on tehtävä uudelleen, jos aluksella tehdään olennaisia muutostöitä.

Palvelu on maksullinen.

Käyttöönottotarkastus on maksullinen. Ulkomailla tehtävän käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksen matkakulut peritään laivanisännältä.

Tausta ja lainsäädäntö

Lain­säädäntö Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella (395/2012)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 2.6.2020