suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Alueellinen kuljetustuki

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Harvaan asuttujen alueiden pk-yrityksille tuotteiden kuljetuskustannusten alentamiseen tarkoitettu avustus.

Kuljetustuella edistetään harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten toimintaa vähentämällä tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvaa kustannusrasitetta. Tukea voidaan myöntää yrityksen valmistamien tuotteiden kotimaan kuljetusmaksuista. Lisäksi tukea voidaan myöntää tuotteiden laivaukseen liittyvistä satamatoiminnoista asetuksessa säädetyin edellytyksin. Kuljetustuesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020 - 2022. Lisäksi on voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

Toimi näin

Hae kuljetustukea sähköisesti 1.1.2021 alkaen aluehallinnon asiointipalvelussa. Aluehallinnon asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-palvelun avulla. Suomi.fi-tunnistautumisessa yrityksen edustaja tunnistautuu henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai VRK-kansalaisvarmenteella. Lisätietoa asiointipalvelusta voi kysyä Yritys-Suomen puhelinpalvelusta. Kaikki kuljetustukihakemukset käsitellään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.

Tukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden (kalenterivuosi) päättymisestä.

Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijaan, erityisesti kuljetustukea ensimmäistä kertaa haettaessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetustukea myönnetään kuljetettavia tuotteita jalostaneelle pienelle tai keskisuurelle yritykselle, joka tavaran lähettäjänä on maksanut kuljetusmaksun kuljetuksen suorittajalle. Yrityskoon määrittäminen perustuu Euroopan komission pk-yrityksen määritelmään 2003/361/EY.

 • Tukea voidaan myöntää pk-yrityksen valmistamien tuotteiden kotimaan kuljetusmaksuista ja tuotteiden laivauksiin liittyvistä satamatoiminnoista (satamatoimintojen tuki).
 • Tukea voidaan myöntää, kun tuote on valmistettu seuraavilla alueilla: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon maakunnat, Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan, Saarijärven ja Viitasaaren kunnat.
 • Tukeen oikeuttavan kuljetuksen tulee lähteä tuotteen valmistuspaikalta.
 • Tukea ei myönnetä käytettyjen tavaroiden, raaka-aineiden tai vastaavien vain vähän jalostettujen tuotteiden kuljetuksista.
 • Tukea ei myönnetä yrityksen omalla kuljetuskalustolla tapahtuneista kuljetuksista.
 • Tukea ei voida myöntää myöskään toimintansa lopettaneelle yritykselle eikä konkurssipesälle.

 Kuljetustuen määrä:

 • Kuljetustuki on 9-20 % tuotteen kuljetusmaksusta.
 • Tukiprosentti kasvaa kuljetusmatkan pidentyessä. Kuljetusmatkan pituuden kotimaassa tulee olla vähintään 266 km. Jos kyseessä on kuljetus satamatoimintojen tukeen oikeuttavaan satamaan, tulee matkan pituuden olla vähintään 101 km. Matkan pituus määritetään lyhimmän käytettävissä olevan reitin mukaan.

Satamatoimintojen tuen määrä:

 • Satamatoimintojen tuki myönnetään lähetettävän tavaran painon perusteella. Satamatoimintojen tuki koskee Pohjanlahden satamia Merikarvialta pohjoiseen ja Saimaan vesistöalueen satamia.
 • Satamatoimintojen tuki on 1 euroa tai 2 euroa tonnilta sataman sijainnista riippuen.

Kuljetustukea haetaan toteutuneiden ja maksettujen kuljetusten perusteella

 • kalenterivuoden (1.1.–31.12.) pituisissa jaksoissa (hakemuskausi) jälkikäteen
 • kolmen kuukauden kuluessa hakemuskauden päättymisestä.

Kuljetuksen lähtöpäivä ratkaisee, mihin hakemuskauteen kuljetus kuuluu.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2018-2019

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 10.3.2022