suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Yli 2,8 % alkoholijuomien vähittäismyynti on luvanvarainen elinkeino. Ennen alkoholijuomien vähittäismyynnin aloittamista on haettava ja saatava alkoholijuomien vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa voidaan myöntää myös tilaviinin (enintään 13 %) ja käsityöläisoluen (enintään 12 %) valmistuspaikkaan. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa on toimipaikka- ja elinkeinonharjoittajakohtainen. Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi.

Aluehallintovirasto myöntää luvan luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, jolla on alkoholilaissa säädetyt hakijaan liittyvät ja toiminnan harjoittamiseen tarvittavat edellytykset.

Perusteilla olevan osakeyhtiön, osuuskunnan tai yhdistyksen nimiin ei vähittäismyyntilupaa voida myöntää, koska nämä ovat oikeuskelpoisia vasta rekisteröinnin jälkeen. Mikäli tällaisessa tapauksessa lupa on myönnetty yksityishenkilön nimiin, tulee lupa-asia rekisteröinnin tapahduttua saattaa aluehallintoviraston käsiteltäväksi, jos liiketoimintaa harjoitetaan yhteisön lukuun. Perustettu avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö voi hakea lupaa omiin nimiinsä sen jälkeen, kun yhtiötä koskeva perusilmoitus on jätetty rekisteriviranomaiselle.

Luvan haltijalla on velvollisuus ilmoittaa aluehallintovirastolle omistussuhteissa tai liikepaikassa tapahtuneista muutoksista.

Toimi näin

Jos haet alkoholijuomien vähitäismyyntilupaa sinulla on oltava voimassa oleva y-tunnus sekä rekisteröityminen verohallinnon rekisteriin.

Täytä seuraavat lomakkeet:

 • alkoholijuomien vähittäismyyntilupa
 • kuvaus vähittäismyynnin elintarvikevalikoimasta (vain elintarvikemyymälän osalta)
 • alkoholijuomien vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelma.

Lisäksi lupahakemuksen liitteeksi vaaditaan asiakirjat. Vaaditut liitteet on listattu hakemuslomakkeessa.

Luvan myöntämisen edellytykset voidaan arvioida tosiasiallisten olosuhteiden mukaisesti, jos hakemuksesta tai olosuhteista muutoin käy selvästi ilmi, että hakijan toimintaa johtaa tai sen hallintoa hoitaa muu kuin aikaisemmin mainittu henkilö ja menettelyyn liittyvät järjestelyt on esitetty tosiasiallisten olosuhteiden vastaisesti säännösten kiertämiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan myöntämisen edellytyksenä luonnolliselle henkilölle on, että

 1. hakija on täysi-ikäinen, hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole holhoustoimesta annetun lain nojalla rajoitettu eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa
 2. hakija ei ole konkurssissa ja hän kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä
 3. hakija tunnetaan luotettavaksi ja hän on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.

Luvan myöntämisen edellytyksenä oikeushenkilölle on, että:

 1. hakija ei ole konkurssissa ja kykenee varallisuutensa puolesta huolehtimaan toiminnasta ja lakisääteisten velvollisuuksiensa täyttämisestä
 2. hakijan hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet täyttävät edellä mainitut edellytykset.

Luvan myöntämisen edellytykset eivät täyty edellä tarkoitetulla tavalla, jos aikaisempi toiminta osoittaa kokonaisuutena hakijan tai henkilön ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan alkoholilain mukaista elinkeinotoimintaa.

Aikaisempana toimintana pidetään sitä, että hakija tai henkilö

 1. on huomattavissa määrin tai toistuvasti laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen taikka on käyttänyt määräysvaltaa oikeushenkilössä, joka on vastaavalla tavalla laiminlyönyt verojen tai muiden julkisten maksujen suorittamisen
 2. on ulosmittauksen tai muun selvityksen mukaan muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön vastaamaan veloistaan
 3. on viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuomittu rangaistukseen tahallisesta elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyvästä rikoksesta, josta voi seurata vankeutta
 4. hakijalta tai henkilöltä on viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana peruutettu pysyvästi alkoholilain mukainen lupa tai henkilö on käyttänyt määräysvaltaa oikeushenkilössä, jolta on saman ajan kuluessa peruutettu pysyvästi alkoholilain mukainen lupa
 5. henkilön voidaan päihtyneenä tehtyjen rikosten tai rikkomusten tai päihtymyksen vuoksi tehtyjen poliisilaissa tarkoitettujen kiinniottamisten perusteella katsoa käyttävän väärin päihdyttäviä aineita.

Palvelu on maksullinen.

Lupa on maksullinen. Maksut määräytyvät valtioneuvoston asetuksen aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 mukaisesti.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyyn kannattaa varata aikaa noin 1 - 2 kuukautta.

Voimassaoloaika

Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa myönnetään toistaiseksi tai määräajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholilain valvonnasta

Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 9.9.2020