suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Ajoneuvon siirrot ja romuajoneuvot

  • Palvelu
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Kunta voi siirrättää ja poistaa asemakaavoitetulle yleiselle alueelle hylätyt ajoneuvot ja romuajoneuvot, mikäli ajoneuvon omistaja ei itse tätä tee. Kunnan romuajoneuvojen siirtoon lukeutuvat poliisitutkinnasta alueelle jääneet ajoneuvot, joita ajoneuvon omistaja ei nouda pois. Lisäksi kunta voi tiealueella tehtävän työn tai tapahtuman vuoksi siirtää sinne pysäköidyn ajoneuvon.

Siirto voidaan tehdä joko lähisiirrolla ajoneuvon sijaintipaikan välittömään läheisyyteen tai varastosiirrolla kunnan osoittamaan varastoon tai jätteeksi verrattavan romuajoneuvon jatkokäsittelyyn.

Toimi näin

Voit tehdä ilmoituksen asemakaava-alueen yleiselle alueelle tai ympäristöä haittaavasti hylätystä ajoneuvosta tai romuajoneuvosta Hyrynsalmen kunnan ympäristövalvonnan viranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä joko sähköpostilla, puhelimella tai kirjeitse. Ilmoituksessa tulee olla hylätyn ajoneuvon sijaintitiedot sekä mielellään myös ajoneuvon rekisterinumero.

Kenelle ja millä ehdoin

Ajoneuvon omistaja on velvollinen siirtämään asemakaava-alueen yleisellä alueella sijaitsevan ajoneuvon tai romuajoneuvon joko itse tai pyytää siirtoa kunnalta.

Ajoneuvon tai romuajoneuvon ei voi jättää ympäristöön siten, että siitä aiheutuu ympäristölle haittaa. Ympäristöön väärällä tavalla jätetyt ajoneuvot tai romuajoneuvot aiheuttavat alueelle epäsiisteyttä, rumentavat maisemaa ja vähentävät alueen viihtyisyyttä sekä aiheuttavat ihmisille ja eläimille vaaraa.

Hylätyllä ajoneuvolla tai romuajoneuvolla ympäristöään roskaava taho on velvollinen siivoamaan roskaamansa alueen. Kunnan ympäristönsuojelusta vastaava viranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Liikenneonnettomuudessa olleet ajoneuvot tulee siirtää viimeistään kahden vuorokauden kuluttua pois onnettomuuspaikalta.

Palvelu on maksullinen.

Hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon käsittelystä koituvat kulut tulevat ajoneuvon omistajan maksettavaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.7.2020