suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Äitiysneuvolapalvelut

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Ota yhteyttä neuvolaan, kun huomaat olevasi raskaana. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita neuvolaan. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia. Raskauden aikana odottava äiti käy neuvolassa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotoilla. Terveydenhoitajalla käyntejä on keskimäärin 9–10 kertaa ja lääkärillä 2 kertaa. Tarvittaessa raskaana oleva ohjataan jatkotutkimuksiin. Äidille tarjotaan mahdollisuus valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisiin raskauden aikaisiin sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontoihin. Tutkimukset tehdään Lapin keskussairaalan äitiyspoliklinikalla. Tutkimukset ovat vapaaehtoisia.

Toiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen. Ensimmäistä lasta odottaville perheille järjestetään moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta.

Terveystarkastuksia järjestetään raskausaikana THL:n suosituksen mukaisesti. Lisäkäyntejä tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Määräaikaisten terveystarkastusten keskeiset sisällöt löydät THL:n verkkosivuilta.

Äitiysneuvolakäynnit

 • 6.-8. rvk: ensimmäinen yhteydenotto neuvolaan
 • 8.-10. rvk: ensikäynti terveydenhoitajalla
 • 13.-18. rvk: lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, terveydenhoitajan osuus
 • 13.-18. rvk: lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus, lääkärin osuus
 • 22.-24. rvk: käynti terveydenhoitajalla
 • 26.-28. rvk: käynti terveydenhoitajalla (käynti vain ensisynnyttäjille)
 • 30.-32. rvk: käynti terveydenhoitajalla
 • 35.-36. rvk: lääkärintarkastus
 • 37.-41. rvk: käynti terveydenhoitajalla kahden viikon välein, tarvittaessa tiheämmin

Synnytys

 • 7 vuorokauden kuluessa kotiutumisesta terveydenhoitajan kotikäynti
 • 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen: lääkärin tekemä synnytyksen jälkitarkastus

(rvk=raskausviikko)

Sikiöseulonnat

Sikiöseulonnat toteutetaan Lapin Keskussairaalassa. Seulontojen tarkoituksena on todeta, onko raskaus edennyt normaalisti sekä saada tietoa mahdollisista raskauteen liittyvistä riskitekijöistä. Kaikki seulonnat ovat vapaaehtoisia. Perhe ja viime kädessä raskaana oleva päättävät seulontoihin osallistumisesta. Saat lisätietoa seulonnoista sekä lähetteen tutkimuksiin neuvolan terveydenhoitajalta.

Toimi näin

Ota yhteyttä neuvolaan keskitetyn puhelinpalvelu kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Raskaana olevat naiset ja lasta odottavat perheet ovat oikeutettuja äitiysneuvolapalveluihin. Neuvolassa seurataan raskauden etenemistä ja synnytyksen jälkeen vauvan ja äidin terveydentilaa. Neuvolassa myös tuetaan vanhemmuuteen kasvamista. Ensimmäinen neuvolakäynti on hyvä sopia heti raskauden varmistuttua.

Äitiysneuvolan vastaanottokäynneillä tehdään tarvittavat tutkimukset, seurataan sikiön sydänääniä ja huolehditaan raskaana olevan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista. Jos raskauden kulussa ilmenee ongelmia, lääkäri tai terveydenhoitaja ohjaa raskaana olevan jatkotutkimuksiin äitiyspoliklinikalle. Raskauden aikana on mahdollista osallistua kahteen ultraääniseulontaan.

Äitiysneuvolassa pyritään tunnistamaan raskaana olevan ja hänen perheensä tuen tarve mahdollisimman varhain. Raskaana olevalle ja hänen perheelleen tarjotaan tarvittavaa tukea yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja päihdepalvelujen kanssa.

Äitiysneuvola opastaa myös äitiys-, isyys- ja vanhempainetuuksien anomisessa sekä antaa näihin tarvittavat todistukset. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, lapsen isä voi tunnustaa isyytensä jo raskauden aikana neuvolassa. Raskaana olevan puoliso tai muu tukihenkilö on aina tervetullut mukaan neuvolaan.

Lastensuojelulaki 417/2007

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

Tartuntatautilaki 1227/2016

Isyyslaki 11/2015

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 26.8.2020