suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Äitiyden selvittämispalvelut

 • Palvelu
 • Oulu
 • Julkinen palvelu

Synnyttäneen äidin naispuolisesta puolisosta ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen syntyessä.

Lapselle voidaan vahvistaa toinen äiti, kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena ja toinen äiti on yhteisymmärryksessä synnyttäneen äidin kanssa antanut suostumuksen hedelmöityshoitoon.

Tulevan äidin on mahdollista tunnustaa äitiytensä jo ennen lapsen syntymää. Jos äitiys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu. Tunnustamisen voi tehdä äidin suostumuksella ja läsnä ollessa äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Maistraatti vahvistaa äitiyden lapsen syntymän jälkeen.

Lapsen syntymän jälkeen tehtävän äitiyden tunnustamisen vastaanottaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja, joka huolehtii kaikista äitiyden vahvistamiseen liittyvistä asioista.

Toimi näin

Ota yhteyttä Oulun omahoidon kautta neuvolatyöntekijääsi.

Voit ottaa tarvittaessa yhteyttä myös lastenvalvojaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Tunnustaminen on mahdollista, mikäli hedelmöityshoidosta esitetään hedelmöityshoitoklinikan antama todistus.

Tämän lisäksi alla olevien edellytysten tulee toteutua:

 1. Synnyttävä äiti hyväksyy äitiyden tunnustamisen samanaikaisesti tunnustamisen kanssa.
 2. Tunnustajan tai synnyttävän äidin henkilöllisyys voidaan luotettavasti selvittää.
 3. Ei ole syytä epäillä, ettei tunnustajaa voida vahvistaa lapsen äidiksi.
 4. Ei ole syytä epäillä, että synnyttävä äiti tai tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykenisi ymmärtämään tunnustamisen merkitystä.

Henkilöllisyyden todentamiseksi hyväksyttäviä asiakirjoja ovat ainoastaan seuraavat:

 1. passi (kaikkien maiden myöntämät)
 2. ulkomaalaislain (301/2004) 134 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä muukalaispassi
 3. ulkomaalaislain 135 §:ssä tarkoitettu Suomen valtion viranomaisen myöntämä pakolaisen matkustusasiakirja
 4. Euroopan talousalueen jäsenvaltion (ETA-maat), San Marinon tai Sveitsin asianomaisen viranomaisen myöntämä henkilökortti
 5. Suomen valtion viranomaisen 1 päivän lokakuuta 1990 jälkeen myöntämä ajokortti.

Hyväksyttävät ajokortit ovat muovisia. Pahvinen ajokortti on myönnetty edellä mainittua päivämäärää ennen eikä näin ollen ole hyväksyttävä.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Äitiyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan vahvistaa hedelmöityshoidon avulla alkunsa saaneen lapsen toinen äiti. Toisen äidin äitiyden selvittää lastenvalvoja ja vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lapsen synnyttänyt henkilö on aina lapsen äiti. Lapselle voidaan vahvistaa myös toinen äiti, jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoissa, joihin on ollut molempien äitien suostumus. Vaatimuksena äitiyden vahvistamiselle on myös se, ettei lapselle voida todeta tai vahvistaa isää.

Ennen kuin toisen äidin äitiys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa äitiytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Tarvitsette mukaanne todistuksen saaduista hedelmöityshoidoista. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä täytyy olla mukana myös neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut äitiytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, myös sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun äitiytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat äitiytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan vasta sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Lastenvalvoja toimittaa äitiyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa äitiyden asiakirjojen perusteella.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 19.5.2020