suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

Ulvilan kaupungin päätearkistossa säilytetään kaupungin pysyvästi ja erityisen pitkään säilytettävää asiakirja-aineistoa (mm. viranomaisasiakirjat sekä historialliset aineistot). Arkistossa säilytetään myös entisen Kullaan kunnan pysyvästi säilytettäviä arkistoaineistoja sekä muutamien muiden organisaatioiden/yhdistysten materiaaleja. Arkistosta saa pyydettäessä tietoja sekä asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Arkiston aineisto- ja tietopalvelu palvelee mm. kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Aineistoa voi pyynnöstä päästä tutkimaan myös paikan päälle. Aineisto- ja tietopalvelupyyntöihin vastataan lain edellyttämällä tavalla vähintään kahden viikon sisällä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Pyytääksesi tietoja, jäljenteitä tai pääsyä tutkimaan kaupunginarkiston arkistoaineistoja paikan päälle, ota aina etukäteen yhteyttä Ulvilan kaupungin pääkirjaamoon ensisijaisesti sähköpostitse (ulvila@ulvila.fi) tai puhelimitse. Yksilöi pyynnössäsi mahdollisimman tarkasti haluamasi aineisto. Tutkimuspyynnön ollessa kyseessä, sinulle osoitetaan paikan päällä tutkijahuone, jossa pääset tutustumaan aineistoihin.

Ota huomioon, että aineisto- ja tietopalvelupyyntöjen käsittelyssä voi olla ruuhkaa ja pyyntöihin liittyy aina lain sallima kahden viikon käsittelyaika.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Ulvilan kaupunginarkistosta annettava aineisto- ja tietopalvelu on osittain maksullista kaupunginhallituksen hyväksymän hinnaston mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 1.11.2019