suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Salon kaupunginarkisto huolehtii 1.1.2009 perustetun Salon kaupungin pitkään ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

Kaupunginarkisto palvelee asiakkaita tekemällä tietohakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita. Kaupunginarkistoon kuuluvat seuraavien lakkautettujen kuntien päätearkistot: Angelniemi, Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Salo, Suomusjärvi, Särkisalo ja Uskela. Lisäksi kaupunginarkistoon kuuluvat Salon Seudun Kehittämiskeskus kuntayhtymän, Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän, Hintan vanhainkodin kuntayhtymän ja Kajalakodin kuntayhtymän päätearkistot. Lakkautettujen organisaatioiden asiakirjojen järjestäminen on kesken, ja asiakirjat sijaitsevat useissa arkistotiloissa.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Julkista asiakirjaa koskevan pyynnön voi tehdä puhelimitse tai esim. sähköpostilla kirjaamo@salo.fi. Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten. Arkiston valokuvien julkaiseminen edellyttää käyttölupaa. Lisätietoja antaa kaupunginarkiston henkilökunta.

Asiakirjoihin voi tutustua kaupungin tiloissa virka-aikaan. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoihin voi tutustua kaupungin tiloissa virka-aikaan. Yksityiskäyttöön asiakirjoja ei lainata.

Palvelu on maksullinen.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Tiedonhausta ja mahdollisista kopioista peritään kaupunginhallituksen päättämä maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 28.1.2021