suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pieksämäen kaupunki
Alue: Pieksämäki
Palvelun kieli: suomi

Pieksämäen kaupunki säilyttää kaupungin tuottamat viranomaisasiakirjat ja historialliset asiakirja-aineistot. Arkistosta saa tietoja ja asiakirjojen oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Kaupungin arkistoon kuuluvat myös Pieksämäkeen yhdistettyjen (Jäppilä, Virtasalmi, Pieksänmaa) kuntien arkistot.

Arkiston tehtävä on taata kuntalaisten ja yhteisöjen oikeusturva ja säilyttää kunnallinen kulttuuriperintö. Arkiston tietopalvelu palvelee kuntalaisia, kaupungin henkilökuntaa, tutkijoita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita asiakkaita. Tietopalvelua hoitaa kaupungin tiedonhallintasihteeri.


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Voit pyytää asiakirjoja nähtäväksi kaupungin tiedonhallintasihteeriltä.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Pieksämäen kaupunki