suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Jämsän kaupunki
Alue: Jämsä
Palvelun kieli: suomi

Jämsän kaupungin keskusarkiston tietopalveluun kuuluu nykyisen Jämsän kaupunginarkiston lisäksi lakkautettujen kuntaliitoskuntien: Kuoreveden, Längelmäen ja Jämsänkosken sekä Jämsän seudun terveydenhuollon kuntayhtymän arkistot, jotka kaikki ovat hajasijoitettuja.

Voit tutustua keskusarkiston tutkimuskohteisiin, joita ovat mm.

  • Valokuvakokoelmat: Anna Salonen, Vesa Nivarpää, Jämsän Säästöpankki
  • Luottamushenkilörekisterit
  • Hallinnolliset päätökset: asiain luettelot 1886-1925, päätösluettelot 1948-1963, kuntakokousten pöytäkirjat 1866-1893, kunnanvaltuuston pöytäkirjat vuodesta 1909 alkaen
  • Kunnalliskertomukset
  • Kansakoulujen arkistot: oppilasluettelot, vuosikertomukset, oppilasmatrikkelit
  • Taksoituslautakunta
  • Painotuotteet, tiedotuslehdet, lehtileikkeet


Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Saadaksesi tarvitsemiasi tietoja keskusarkistosta, ensisijaisia yhteydenottotapoja on postitse lähetettävä tietopyyntölomake tai puhelinsoitto. Voit asioida myös paikan päällä.

Jos lähetät tietopyynnön sähköpostiviestinä osoitteeseen kirjaamo@jamsa.fi, ilmoita aina mitä tietoja haluat, miltä ajalta tiedot ovat ja millä tavalla tiedot lähetetään (yhteystiedot). Älä kuitenkaan ilmoita henkilötunnusta sähköpostitse tietosuojan takia. Emme myöskään lähetä salaisia tietoja tai henkilötietoja sähköpostitse, ainoastaan kirjeitse tai henkilökohtaisesti luovutettuna.


Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta


Palvelun toteuttaa: 
Jämsän kaupunki