suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Aikuissosiaalityö

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaalityö auttaa asiakkaita elämän vaikeuksissa. Sellaisia voivat olla muun muassa elämänhallintaan liittyvät asiat ja taloudelliset ongelmat.

Sosiaalisen tuen tavoitteena on ylläpitää ja edistää yksilöiden ja perheiden turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat neuvovat myös sosiaalipalvelujen ja etuuksien hakemisessa.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosi ...

Toimi näin

Soita sosiaalityöntekijöille puhelinaikana.

Ota yhteys sosiaalityöntekijöihin pohtiessasi oman tai läheisesi sairastumisen aiheuttamia haasteita.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelusta vastaa

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 14.8.2020