suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Aikuissosiaalityö

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruulla aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat auttavat ja neuvovat sinua jos tarvitset tukea esimerkiksi arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, sinulla on ongelmia asumisessa, mielenterveys- ja päihdeogelmat haittaavat elämääsi tai tarvitset ohjausta ja neuvontaa taloudellisissa asioissa ja erilaisten etuuksien hakemisessa.

Työntekijä kartoittaa tilannetta yhdessä sinun kan ...

Toimi näin

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan ja kerro tilanteestasi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos haet täydentävää tai ennaltaehkäisevää toimeentulotukea, niin sinulla pitää olla voimassaoleva perustoimeentulotuen päätös Kelalta.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Keuruun kaupunki

Palvelusta vastaa

Keuruun kaupunki
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020