suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

ADR-koulutus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia säädellään ADR-sopimuksella (European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road) ja kansallisella lainsäädännöllä. Kansallisista vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksistä käytetään myös nimitystä VAK-määräykset.

Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien. Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta (ADR-koulutus).

ADR-ajolupakoulutusta järjestävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymät ADR-koulutusluvan haltijat. Lupa on valtakunnallinen.

Toimi näin

  1. Tarkista, täyttyvätkö ADR-koulutusluvan saamisen edellytykset.

2. Tulosta kirjallinen hakemus.

3. Täytä hakemukseen hakijan ja koulutuksesta vastaavan johtajan yhteystiedot sekä rastita ne kurssimuodot, joiden järjestämiseen koulutuslupaa haetaan.

Liitä hakemukseen:

• selvitys yritysmuodosta

• selvitys opetushenkilöstön pätevyydestä

• yksityiskohtainen tuntiohjelma

• tarkka opetussuunnitelma, jossa on kuvattu muun muassa opetuksessa käytettävät tarvikkeet, metodit ja havaintovälineet

• kopio koulutuksesta vastaavan johtajan ADR-ajoluvasta ja turvallisuusneuvonantajan todistuksesta

• selvitys käytännön harjoituksista sekä

• käytettävä koulutusmateriaali tai todistus sen käyttöoikeudesta.

4. Lähetä hakemus liitteineen Traficomin kirjaamoon.

Lisätietoja saat Traficomista

Katso myös:

ARD-koulutuslupa (traficom.fi): https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/adr-koulutus

Kirjaamon yhteystiedot (traficom.fi): https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot

Hinnasto (traficom.fi): https://www.traficom.fi/fi/traficom/hinnat-ja-maksut

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamisen edellytykset

ADR-koulutusta voi antaa yhteisö, jolla on:

  • koulutuksesta vastaava asiantunteva johtaja
  • yksityiskohtainen koulutusohjelma
  • toiminnan laajuuteen nähden riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö
  • tarkoituksenmukaiset toimitilat
  • tarvittava opetusaineisto ja -välineistö

Edellä mainittujen edellytysten lisäksi koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava voimassa vähintään annettavaa koulutusta vastaava ADR-ajolupa ja tiekuljetusten turvallisuusneuvonantajan pätevyys.

ADR-koulutusluvan haltijan on ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista muutoksista Traficomille.

Palvelun tarjoaminen tilapäisesti

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, on toiminnan luvan- tai ilmoituksenvaraisuus tai rekisteröintivelvollisuus selvitettävä erikseen vastuuviranomaiselta.

Palvelu on maksullinen.

Koulutuslupa on maksullinen. Katso maksun suuruus Traficomin verkkosivuilla olevasta hinnastosta.


Määräaika

Lupa kouluttamisen antamiseen on haettava ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi

Voimassaoloaika

Koulutuslupa myönnetään viiden vuoden määräajaksi. Lupa on valtakunnallinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta (finlex.fi)

Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset (europa.eu)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 5.3.2020