suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Adoptioneuvonta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Pöytyän kunta
Alue: Pöytyä
Palvelun kieli: suomi

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide: sen vahvistamisen myötä lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi ja vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Adoptio on purkamaton.

Adoptio on mahdollista 25 vuotta täyttäneille aviopuolisoille tai yksin eläville. Perheen sisäisessä adoptiossa lapsen voi adoptoida 18 vuotta täyttänyt. Perheen sisäisestä adoptiosta on kyse silloin, kun adoptoitava on lapseksiottajan puolison lapsi.

Laki ei aseta yläikärajaa adoptiovanhemmille, mutta käytännössä lapset pyritään sijoittamaan henkilöille, jotka voisivat olla biologiselta iältään lapsen vanhempia.

Kansainvälisissä adoptioissa lapsen kotimaa voi asettaa hakijoille lisäedellytyksiä.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos toivot yksin tai yhdessä aviopuolisosi kanssa adoptiolasta, sinun tai teidän tulee hakeutua adoptioneuvontaan. Neuvontaa voivat antaa kunnat ja luvan saaneet alan järjestöt. Adoption eli lapseksiottamisen tarkoituksena on edistää lapsen etua.

Adoptioneuvonnassa autetaan hakijoita arvioimaan valmiuksiaan adoptiovanhemmiksi ja valmistautumaan vanhemmuuteen. Neuvonnassa selvitetään, ovatko adoption edellytykset olemassa ja onko edellytyksiä sopia lapsen ja tämän aikaisempien vanhempien yhteydenpidosta.

Adoptioneuvonnassa hakijat ohjataan hakemaan adoptiolupaa ja tarvittaessa hakemaan kansainvälistä adoptiopalvelua. Neuvojien tehtäviin kuuluu myös huolehtia lasten sijoittamisesta adoptioperheisiin. Lapsen sopeutumista uuteen perheeseen tuetaan ja seurataan.


Palvelun toteuttaa: 
Pöytyän kunta