suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Adoptiolupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Valviran yhteydessä toimiva adoptiolautakunta myöntää luvan kotimaiseen ja kansainväliseen adoptioon. Adoptiolautakunta voi hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloaikaa.

Adoptiolautakunnan lupa on haettava lähtökohtaisesti aina, kun Suomessa asuva henkilö haluaa adoptoida alle 18-vuotiaan lapsen. Lupavaatimus koskee niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin adoptioita.

Adoptiolupaa ei tarvita kotimaisissa adoptioissa, jos hakija on adoptoimassa puolisonsa lapsen (ns. perheen sisäinen adoptio) tai lapsen, joka muuten on ennestään ollut vakiintuneesti hänen hoidettavanaan ja kasvatettavanaan.

Kansainvälisissä adoptioissa on lähtökohtaisesti aina käytettävä adoptiopalvelunantajaa. Adoptioluvan ilman palvelunantajaa tapahtuvaan adoptioon voi saada lähinnä siinä tapauksessa, että adoptoitava lapsi on hakijan lähisukulainen, eikä adoptoitavan lapsen alkuperämaassa toimi suomalaista palvelunantajaa.

Toimi näin

Lupaa haetaan adoptioneuvonnan jälkeen adoptiolautakunnalta. Jos lupaa haetaan kotimaiseen adoptioon tai ilman palvelunantajaa tapahtuvaan kansainväliseen adoptioon, hakija toimittaa allekirjoittamansa hakemuksen itse adoptiolautakunnalle. Näissä tapauksissa hakijaa koskevan kotiselvityksen toimittaa adoptiolautakunnalle adoptioneuvonnanantaja. Jos lupaa haetaan kansainväliseen adoptioon palvelunantajan välityksellä, hakijan allekirjoittaman hakemuksen liiteasiakirjoineen toimittaa adoptiolautakunnalle kansainvälisen adoptiopalvelun antaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Adoptioprosessin ensimmäinen vaihe on adoptioneuvonta, joka on pakollista kaikissa adoptioissa. Adoptioneuvontaa antavat kuntien sosiaaliviranomaiset ja Pelastakaa Lapset ry. Adoptioneuvonta on adoptionhakijoille maksuton sosiaalipalvelu.

Jos adoptionhakijan olosuhteissa tapahtuu luvan voimassaoloaikana olennainen muutos, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä adoptiolautakunnalle. Adoptioneuvonnan antajan ja adoptiopalvelunantajan on viipymättä ilmoitettava adoptiolautakunnalle tietoonsa tulleesta hakijan olosuhteiden muutoksesta, joka voi aiheuttaa adoptioluvan peruuttamisen tai lautakunnan päätöksen poistamisen. Lautakunnan on käsiteltävä olosuhdemuutosilmoitukset kiireellisesti.

Palvelu on maksuton.

Adoptiolaki edellyttää, että kansainväliset adoptiot toteutetaan ensisijaisesti kansainvälisen adoptiopalvelunantajan välityksellä. Adoptiopalvelu on maksullista. Adoptiolaki ja kansainväliset sopimukset lähtevät siitä, että adoptiopalvelunantaja ei saa tavoitella toiminnallaan voittoa ja maksupolitiikan adoptiossa on oltava läpinäkyvää.


Määräaika

Luvan voimassaolon pidentämistä haettava ennen kuin luvan voimassaolo lakkaa.

Käsittelyaika

1-2 kk

Voimassaoloaika

Korkeintaan 2 vuotta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Palvelusta vastaaSosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
Päivitetty: 7.10.2021