suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Äänioikeusrekisteriä koskevat oikaisuvaatimukset ja itseoikaisut (Vaalit)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen
Palvelun kielet suomi, ruotsi

Henkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies voi tehdä maistraatille oikaisuvaatimuksen, mikäli henkilö katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että häntä koskeva merkintä siinä on virheellinen. Maistraatin on ratkaistava oikaisuvaatimus ja tehtävä mahdolliset muutokset äänioikeusrekisteriin ennen kuin äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi. Maistraatin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Viranomaisaloitteisesta itseoikaisusta on kyse silloin, kun maistraatti tai Väestörekisterikeskus viran puolesta oikaisee äänioikeusrekisterissä olevia tietoja. Mikäli maistraatti tai Väestörekisterikeskus katsoo, että henkilö on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeusrekisteristä, oikeudettomasti otettu äänioikeusrekisteriin taikka henkilöä koskeva äänioikeusrekisterissä oleva merkintä on virheellinen, se voi lisätä henkilön äänioikeusrekisteriin, merkitä henkilön rekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi tai korjata rekisterissä olevia virheellisiä tietoja. Muutoksista on ilmoitettava asianomaiselle henkilölle. Muutokset on tehtävä äänioikeusrekisteriin ennen kuin se tulee lainvoimaiseksi. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.


Toimi näin

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä mille tahansa maistraatille käyttäen oikeusministeriön vahvistamaa lomaketta tai muutoin kirjallisesti.


Kenelle ja millä ehdoin

Äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää klo 16.

Viranomaisen tekemä itseoikaisu on tehtävä viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää klo 12.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Maistraatti