suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Polvijärven kunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Polvijärvi
  • Julkinen palvelu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yhteiskunnallisena lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Toiminnalla pyritään myös edistämään yhteiskunnallista tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjäytymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta tulee rakentaa jatkumona varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävälle, ja sen lähtökohtana ovat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet. Toiminnalla on myös oma erityisluonteensa, jossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta. Lapsuudessa ja varhaisnuoruudessa itsenäisyys lisääntyy vähitellen, mutta lapsi tarvitsee vielä aikuisen turvaa, läsnäoloa ja ohjausta.

Toiminnassa painotetaan myös lapsen omia kokemuksia, ja sen suunnittelun lähtökohtana ovat yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Koulupäivän aikana tapahtuneet asiat tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa toiminnassa huomioon.

Sotkumassa aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Sotkuman koulun ja päiväkodin tiloissa ja Polvijärven kirkonkylällä vanhan seurakuntatalon tiloissa.

Toimi näin

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea kaikki 1.-2. vuosiluokkien oppilaat sekä ne perusopetuksen oppilaat, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös. Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea myös esikoululaiset.

Toimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hakemisesta tiedotetaan esiopetuksen ja koulun kautta. Hakulomake annetaan tai lähetetään kaikille edellä mainittujen oppilasryhmien huoltajille, ja lisäksi se on löydettävissä Polvijärven kirkonkylän ja Sotkuman koulun Pedanet-sivuilta. Lomake palautetaan koulutoimistolle osoitteeseen Koulutoimisto, Polvijärventie 4, 83700 Polvijärvi. Hakemuksen yhteydessä on haettava myös mahdolliset maksuvapaudet. Päätökset oppilaspaikoista tehdään viimeistään elokuun alkuun mennessä, ja päätös toimitetaan huoltajalle kirjallisena.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua myös esikoululaiset.

Palvelu on maksullinen.

Sivistyslautakunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien maksujen määrästä, ja ne määräytyvät lapsen läsnäolopäivien määrän mukaan. Koko kuukauden kuukausimaksu on enintään 80 euroa. Välipala sisältyy hintaan.

Palvelusta on haettavissa maksuhuojennusta taloudellisista syistä, ja sitä voidaan myöntää sosiaalitoimiston lausunnon perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPolvijärven kunta
Palvelusta vastaaPolvijärven kunta
Alue Polvijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Polvijärven kunta
Päivitetty: 1.11.2019