suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

16-17-vuotiaan poikkeuslupa nuorilta kiellettyihin vaarallisiin töihin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jotkin työt on määritelty lainsäädännössä niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että niiden teettä-mistä nuorilla on rajoitettu. Tietyt työt on nuorilta kokonaan kielletty.

Nuorille työntekijöille vaarallisiksi katsotaan seuraavat tekijät:

1. Mekaaniset vaaratekijät

• Esimerkiksi työvälineisiin voi liittyä mekaanisia vaaratekijöitä, kuten leikkaantumisen tai puristumisen vaara.

2. Kemialliset vaaratekijät

• Työssä käytettävät kemikaalit voivat olla terveydelle vaarallisia.

3. Fysikaaliset vaaratekijät

• Esimerkiksi melu, kylmyys tai kuumuus, käytettävän koneen tärinä, erityisen korkea tai matala ilmanpaine

4. Sähköiset vaaratekijät

• Esimerkiksi jännitetyössä, paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä työskenneltäessä sekä vahvavirtalaitteiden ja hissien huolto- ja korjaustöissä voi olla sähköisiä vaaratekijöitä.

5. Ruumiillinen liikarasitus

• Esimerkiksi raskaiden taakkojen nostot sekä yksipuolisesti kuormittavat työt voivat aiheuttaa ruumiillista liikarasitusta.

6. Biologiset vaaratekijät

• Biologiset tekijät voivat olla terveydelle vaarallisia.

7. Eräät työt (muita nuorille vaarallisia työtehtäviä on listattu sosiaali- ja terveysministeriön esimerkkiluettelossa:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120188)

Poikkeusluvan saamiseksi työnantajan tulee tehdä 16-17-vuotiaan nuoren vaarallisesta työstä ennen työn aloittamista ilmoitus Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Ilmoitusta ei tehdä sellaisista töistä, joita nuori tekee ammatillisessa opetuksessa opettajan valvonnassa tai työssä, johon hänellä on jo ammatillinen perustutkinto.

Jos vaarallinen työ liittyy koulutukseen, esimerkiksi työssäoppimisjaksolla, ilmoitusvelvollisuus on ammatillisen koulutuksen järjestäjällä yhdessä työnantajan kanssa. Perusopetuksen järjestäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä kyseistä ilmoitusta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle tehtävää ilmoitusta on täydennettävä, jos turvallisuuteen vaikuttavat olosuhteet muuttuvat olennaisesti. Lisäksi työnantajan on ilmoitettava oppivelvollisen nuoren työntekijän huoltajalle etukäteen vaarallisen työn tekemisestä ja sen perusteista.

Toimi näin

Hae poikkeuslupaa Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. Voit käyttää hakemiseen lomaketta Ilmoitus 16-17 vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (pdf):

http://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/ILMOITUS+16-17+vuotiaiden+nuorten+ty%C3%B6ntekij%C3%A4in+k%C3%A4ytt%C3%A4misest%C3%A4+vaaralliseen+ty%C3%B6h%C3%B6n/7a9dab76-0804-48b0-b9f3-708bd663e572.

Merkitse ilmoitukseesi huolellisesti työnantajan ja työskentelypaikan tiedot. Kerro, millaisesta työstä on kyse ja milloin sitä on tarkoitus tehdä. Kuvaa lomakkeeseen lisäksi millaisia vaaroja työstä aiheutuu ja miten vaarat on tarkoitus estää. Huomaa, että lomakkeen toisella sivulla on täyttöohjeita.

Liitä ilmoitukseen mahdolliset lausunnot tai muut liitteet, allekirjoita ja toimita se mahdollisine liitteineen Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle. Yhteystiedot löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta:

http://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/ita-suomi.

Lisätietoa nuoren henkilön työnteosta löydät Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta:

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija.

Kenelle ja millä ehdoin

Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue voi myöntää 16 vuotta täyttäneelle nuorelle työntekijälle poikkeusluvan vaarallisen työn tekemiseen, jos se on hänen ammatillisen kehityksensä kannalta välttämätöntä. Edellytyksenä on, että työ tehdään kokeneen ja ammattitaitoisen henkilön valvonnassa ja työnantaja varmistaa, että valtioneuvoston asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) asetetut tavoitteet nuoren työntekijän suojelemiseksi toteutuvat.

Poikkeuslupaa on haettava ennen työn aloittamista.

Palvelu on maksuton.


Määräaika

Poikkeuslupaa on haettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Työtä ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä.

Käsittelyaika

Itä-Suomen aluehallintovirasto arvioi ilmoituksen perusteella valvonnan tarpeen ja on tarvittaessa yhteydessä ilmoittajaan.

Voimassaoloaika

Poikkeuslupa on voimassa ilmoituksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaAluehallintovirasto
Palvelusta vastaaAluehallintovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 23.4.2020