suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

10-luokka (lisäopetus)

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Kempeleessä perusopetuksen lisäopetuksen toteuttamisesta vastaava yksikkö on Kirkonkylän koulu. Lisäopetusta varten ei ole määritelty valtakunnallista oppimäärää, joten opetussuunnitelmaan voi kuulua kaikille yhteisiä oppiaineita ja perusopetuksen valinnaisia aineita ja työelämään tutustumista. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja ja valinnaisten aineiden arvosanoja. Lisäopetuksen suorittamisesta saatavat hakupisteet parantavat myös opiskelijan mahdollisuuksia päästä toivomaansa jatkokoulutukseen. Opiskelija voi suorittaa lisäopetukseen kuuluvia opintoja muussa kuin omassa oppilaitoksessaan. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja työelämään.

Lisäopetus järjestetään siten, että se tarjoaa opiskelijalle myönteisiä oppimiskokemuksia. Opetuksessa pyritään käyttämään erilaisia oppimisympäristöjä ja motivointitapoja, joiden tarkoituksena on ryhmähengen nostaminen ja opiskelijan opiskelu- ja elämänasenteiden kohottaminen. Lisäopetuksessa opiskelijan opintojen etenemistä seurataan säännöllisesti. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran että elämän suunnittelussa. Opiskelijoille on järjestetty myös tarvittavat oppilashuolto- ja tukipalvelut. Opiskelijalle tarjotaan uusi mahdollisuus opiskeluun, jotta omien tavoitteiden saavuttaminen opiskelun suhteen toteutuisi. Samalla tuetaan opiskelijan kasvua nuoresta aikuiseksi ohjaamalla ja opastamalla elämänhallintaan liittyvissä seikoissa.

Toimi näin

Lisäopetukseen haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi varsinaisen yhteishaun jälkeen. Päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee sivistys- ja hyvinvointijohtaja rehtorin esityksestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea kymppiluokalle, jos olet päättänyt peruskoulusi kuluvana tai edellisenä vuonna ja et ole saanut toisen asteen opiskelupaikkaa.

Lisäopetukseen voidaan ottaa opiskelijaksi nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kymppiluokan tavoitteena on kehittää opiskelu- ja uranvalintamahdollisuuksia sekä helpottaa jatkokoulutukseen pääsyä. Voit korottaa kymppiluokalla peruskoulun päättötodistuksen arvosanojasi.

Kymppiluokan opetus kestää lukuvuoden ajan. Sitä annetaan vähintään 1100 tuntia. Opetukseen voi kuulua myös työelämään tutustumista sekä yhteiskuntatietojen ja -taitojen kartuttamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta, Kempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 12.11.2021