suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Transportbranschens Arbetslöshetskassa

Medlemmar i Transportbranschens Arbetslöshetskassa är de arbetstagare som arbetar inom Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf:s och Finlands Sjömans Union FSU rf:s avtalsbranscher. Transportbranschens Arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till sina medlemmar.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Broholmsgatan 3-5
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0571068-5

Telefon
+358 9613119 
(lna/msa)

Webbsida
Transportbranschens Arbetslöshetskassas webbsida
www.kuljetusalantk.fi

Postadress
Broholmsgatan 3 - 5
00530 Helsingfors
Postadress
PB 65
00531 Helsingfors