suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Alternativt namn VSSHP

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP) är en offentligt ägd samkommun, som producerar tjänster inom specialiserad sjukvård på Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs) olika vårdenheter. Sjukvårdsdistriktets jourtjänster produceras av Affärsverket för akutvård och jour (Åucs Akuten) på dess olika vårdenheter.

Sjukvårdsdistriktet erbjuder övergripande tjänster inom specialiserad sjukvård för det egna landskapets invånare. Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt består av 28 medlemskommuner med sammanlagt drygt 470 000 invånare. Över 200 000 personer använder sjukvårdsdistriktets tjänster årligen. Vi sysselsätter ungefär 8000 personer. Som ett universitetssjukhusdistrikt forskar vi och utvecklar ständigt våra vårdmetoder och vår verksamhet.

VID FRÅGOR ANGÅENDE CORONAVIRUS:

Kontaktuppgifter och instruktioner: http://www.vsshp.fi/sv/paivystys/Sidor/default.aspx

Telefonrådgivning angående coronaviruset ges på tfn: 02 313 8800

Kontaktuppgifter

E-post
Sjukvårdsdistriktets registratorskontor
kirjaamo@tyks.fi

Besöksadress

Kinakvarngatan 4

20520 Åbo

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0828255-9

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003708282559
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Telefon
Växel
+358 023133613 
(avgiftsfritt)

Webbsida
VSSHP webbplats (på svenska: http://www.vsshp.fi/sv/Sidor/default.aspx)
vsshp.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

Kinakvarngatan 4

20520 Åbo

Postadress

PB 52

20521 Åbo