suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret
registratur.vastra@rfv.fi

Besöksadress

huvudverksamhetsstället

Wolffskavägen 35
65100 Vasa
Besöksadress
Hannikaisenkatu 47
40100 Jyväskylä
Besöksadress
Uimalankatu 1
33100 Tampere

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2284140-9

Telefon
telefonväxel
0295018450 
(lna/msa)

Webbsida
Regionförvaltningsverket
www.rfv.fi

Postadress
PB 200
65101 Vasa