suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Regionförvaltningsverket (RFV) främjar förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsskyddet, tillgången till basservice, miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, inre säkerhet samt en sund och trygg levnads- och arbetsmiljö i regionerna. Verket sköter även de lagstadgade verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifterna inom sitt område.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret
kirjaamo.pohjois@avi.fi

Besöksadress

Huvudverksamhetsstället. Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

Linnankatu 1-3

90100 Oulu

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245422-5

Telefon
telefonväxel
0295017500 
(lna/msa)

Postadress

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

PB 6

13035 Avi