suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Rahoitusvakausvirasto - Verket för finansiell stabilitet

Alternativt namn RVV

Verket för finansiell stabilitet svarar för resolutionen av kreditinstitut och värdepappersföretag. Till verkets viktigaste uppgifter hör att upprätta resolutionsplaner för instituten, fatta beslut om resolutionsförvaltning av institut som drabbats av allvarliga finansiella problem och tillämpa lämpliga resolutionsverktyg på institut som ställts under resolutionsförvaltning. Verket svarar också för insättningsgarantisystemet.

Kontaktuppgifter

E-post
rahoitusvakausvirasto@rvv.fi

Besöksadress
Snellmansgatan 6
00171 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2683902-3

Telefon
Växel
+358 295253500 
(lna/msa)

Webbsida
Verket för finansiell stabilitet
rvv.fi/sv/framsida

Postadress
PL 133
00171 Helsingfors