suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Österbottens TE-byrå

Alternativt namn Österbottens arbets- och näringsbyrå

Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) är en statlig myndighet som arrangerar och producerar arbets- och näringstjänster. TE-byrån erbjuder tjänster

• för jobbsökanden angående jobbsökning och kompetensutveckling

• för blivande företagare i att starta egen företagsverksamhet

• för företag och övriga arbetsgivare gällande rekrytering, kompetensutveckling eller vid omställningssituationer.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratur
registratur.osterbotten@te-byran.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
00372296962122
Förmedlarkod:
E204503

Webbsida
Österbottens TE-byrås webbplats
toimistot.te-palvelut.fi/sv/pohjanmaa

Webbsida
Facebook: Österbottens arbets- och näringsbyrå (TE-byrå)
www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut

Webbsida
Twitter: Österbottens TE-byrå
twitter.com/TEpalvelutPOH

Webbsida
Instagram: tepalvelutpoh
www.instagram.com/tepalvelutpoh

Postadress
PB 66
65101 Vasa
Postadress

4 våning

Wolffskavägen 35 B
65200 Vasa