suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Österbottens arbets- och näringsbyrå

Alternativt namn Österbottens TE-byrå

Kontaktuppgifter

E-post
registratur.osterbotten@te-byran.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2296962-1

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
00372296962122
Förmedlarkod:
E204503
Postadress
PB 66
65101 Vasa