suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Oikeusministeriö

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Södra esplanaden 10

00100Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245974-7

Postadress

PL 25

00023Statsrådet

Vilka tjänster kan jag få?

Se organisationens tjänster och servicekanaler.