suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK

Alternativt namn JYTK

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa betalar dagpenning till sina medlemmar under arbetslösheten, permittering eller under arbetskraftspolitiska perioder och alterneringsersättning under alterneringsledigheten.

Dessutom betalar kassan rörlighetsunderstöd vilkets mening är att stöda man ta emot arbete även längre från.

Kontaktuppgifter

E-post
kassa@jytk.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0570927-0

Telefon
+358 20690069 
(lna/msa)

Webbsida
Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK
www.jytk.fi

Postadress
Stationskarlsgatan 4
00520 Helsingfors