suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

MIELI Psysisk Hälsa Finland rf

Alternativt namn MIELI rf

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0202225-4

Telefon
+358 9615516 
(lna/msa)

Webbsida
Mieli.fi
mieli.fi/sv

Postadress
Magistratsporten 4 A, 7. krs
00240 Helsingfors