suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lärarnas Arbetslöshetskassa

Organisation

En löntagare som är anställd och arbetar inom branschen för vår arbetslöshetskassa, till exempel som lärare, psykolog, forskare eller som specialist inom undervisnings- och bildningsväsendet eller inom intressebevakningen för dessa områden, kan bli medlem i Lärarnas Arbetslöshetskassa. Det finns cirka 105 000 medlemmar i kassan.

Vårt mål är att vara en sakkunnig och hjälpsam partner, även i medlemmens svåra livssituationer. Medlemsskap i arbetslöshetskassan är ett viktigt skyddsnät i förändringens värld. Lärarnas Arbetslöshetskassa betjänar sina medlemmar bland annat i ärenden som berör arbetslöshetsskydd, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd samt betalar ut förmåner till sina medlemmar.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler