suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Landsbygdsväsendet i Södra Karelen

Landsbygdsväsendet i Södra Karelen ansvarar för myndighetstjänsterna inom landsbygdsväsendets näringsliv för kommunerna i Södra Karelen.

Våra tjänster omfattar mottagande och behandling av lantbruksföretagarnas ansökningar om EU-stöd och nationella stöd samt upprätthållande av ett register över djurhållning och djurhållningsplatser, bedömning av ersättningar för viltskador vid skador på odling, skador på djur och lösöre samt tillsyn över bekämpning av flyghavre.

Kontaktuppgifter

E-post
maaseututoimisto@lappeenranta.fi

Besöksadress
Eteläkatu 15-17
53500 Lappeenranta

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0162193-3

Postadress
Eteläkatu 15-17
53500 Lappeenranta