suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Alternativt namn Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre har ett gemensamt samarbetsområde där primärvård, lokalt producerad specialsjukvård, socialomsorg (ej barndagvård), äldreomsorg och miljöhälsovård ingår. Staden Jakobstad är värdkommun.

Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk.

Social- och hälsovårdsverket bidrar till välfärd och god hälsa för nejdens befolkning. Social- och hälsovården skall genom förebyggande arbete lindra negativa effekter av social otrygghet, sjukdom och ohälsosam livsmiljö. Därigenom skapas livskvalitet och god arbetsförmåga för vår befolkning. Verksamheten ska ge trygghet genom en jämlik samt värdig vård och omsorg åt alla som behöver.

Visionen är en välmående och frisk befolkning. Detta uppnås genom en social- och hälsovård, som främjar trygghet och god hälsa, med iakttagande av kostnadseffektiva och moderna arbetssätt samt ändamålsenlig struktur så att kommunernas beslut om en behärskad kostnadsutveckling iakttas.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret.sochv@jakobstad.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0209242-0

Telefon
Social- och hälsovårdsverkets telefonväxel
+358 67861111 
(lna/msa)

Webbsida
Jakobstads social- och hälsovårdsverkets hemsida
www.sochv.jakobstad.fi

Postadress

Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Pb 111
68601 Jakobstad