suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Högsta domstolen

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Kontaktuppgifter

E-post
korkein.oikeus@oikeus.fi

Besöksadress

Norra esplanaden 3
00170 Helsingfors

Telefon
Växel
+358 295640000 
(lna/msa)

Postadress

PB 301
00171 Helsingfors