suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Organisation

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen.

Sektorn består av fyra servicehelheter och en förvaltningsenhet.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Svenska tjänster

Förvaltning

Verksamheten leds av sektorchefen Satu Järvenkallas. Hela sektorn är underställd nämnden för fostran och utbildning. Nämnden har en svensk och en finsk sektion.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler