suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning på finska samt den fria bildningen.

Sektorn består av fyra servicehelheter och en förvaltningsenhet.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Grundläggande utbildning

Gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete

Svenska tjänster

Förvaltning

Verksamheten leds av sektorchefen Satu Järvenkallas. Hela sektorn är underställd nämnden för fostran och utbildning. Nämnden har en svensk och en finsk sektion.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Töysägatan 2 D

00510 Helsingfors

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702012566148
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Postadress

51300

00099 Helsingfors Stad