suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Alternativt namn SYT-kassan

Kontaktuppgifter

E-post
neuvonta@syt.fi

Besöksadress
Mannerheimvägen 76A
00250 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0992639-5

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003709926395
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Telefon
+358 96224830 
(lna/msa)

Webbsida
Företagarnas Arbetslöskassa i Finland
syt.fi/sv

Postadress
Mannerheimvägen 76A
00250 Helsingfors
Postadress
PB 86
00251 Helsingfors