suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Organisation

ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet. ARA deltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler