suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Evolta Oy

Evoltas Lupapiste-tjänst kommer att påskynda och effektivisera licensiering och förbättra kvaliteten på ansökningar och planer som skickas till den kommunala myndigheten.

Användning av Lupapiste underlättar kommunikation samt sparar tid och pengar för både användare och myndigheter.

Evoltas uppgift är att underlätta människors liv med onlinetjänster som minskar onödig byråkrati, ökar insynen och skapar en känsla av välbefinnande.

Evoltas tjänst är en virtuell arbetsyta för att hantera bygglov för medborgare, företag och myndigheter.

Genom den interaktiva tjänsten kan du be om råd från den kommunala byggnadstillsynen och hantera alla lovärenden i projektet. Alla ansöknings-, bilage- och planeringsinformation lagras elektroniskt i projektutrymmet och du kan även be och ge utlåtanden och höra grannar via tjänsten.

Tjänsten ger en aktuell vy över framstegen i tillståndsprocessen för alla involverade parter, till exempel lovsökanden, huvudprojekteraren eller byggnadstillsynen.

Lupapiste är oberoende av byråernas öppettider, så du kan använda tjänsten när som helst.

Kontaktuppgifter

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2795153-5

Postadress
Hämeenkatu 13 A 3
33100 Tampere