suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto

Yhteistoiminta-asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja on riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. Toimikausi on viisi vuotta.

Yhteistoiminta-asiamies muun muassa:

valvoo

- yhteistoimintalain (334/2007),

- yritysryhmäyhteistoimintalain (335/2007),

-henkilöstöedustuslain (725/1990),

-henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiöissä ja eurooppaosuuskunnissa annetun lain (758/2004) sekä

-henkilöstörahastolain (934/2010)

noudattamista ja seuraa niiden tavoitteiden toteutumista

-antaa neuvoja em. lakien soveltamisesta

-edistää ja parantaa työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa sekä muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmien toteutumista

- valvoo henkilöstörahaston toimintaa ja hallinnointia

- ylläpitää henkilöstörahastorekisteriä.

Yhteistoiminta-asiamiehellä on oikeus muun muassa:

-saada salassapitosäännösten estämättä työnantajalta maksutta valvontaa varten välttämättömät tiedot ja asiakirjat

-suorittaa valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastus yrityksessä

-saattaa asia esitutkintaan, jos lain rikkomisesta seuraa rangaistus.

Yhteystiedot

Verkkosivu
Yhteystiedot
tem.fi/yhteystiedot-ytasiamies