suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi Pohjois-Suomen AVI

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin