suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry

Organisaatio

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa

elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja

sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistys tarjoaa

monipuolisia tukimuotoja erilaisiin omaishoidon tilanteisiin.Yhdistyksen

tarkoituksena on toimia omaishoitajien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja

vanhusten aseman parantamiseksi ja kehittää heidän palvelujaan sekä

tukitoimiaan. Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo

omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä.

Vuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli yli . Kuopion alueella

yhdistys järjestää sijaispalvelua omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin