suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry

Organisaatio

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry:n tavoitteena on omaishoitajien, vanhusten,

vammaisten ja pitkäaikaissairaiden aseman parantaminen ja tukeminen.

Yhdistyksemme on perustettu vuonna ja kuulumme valtakunnalliseen

Omaishoitajaliittoon. Toimimme Keski-Uudenmaan alueella; Järvenpää, Kerava,

Nurmijärvi, Tuusula, Mäntsälä ja Pornainen. Toimintamme on tarkoitettu

erilaisissa tilanteissa oleville omaishoitoperheille, kuten lastaan, nuortaan,

puolisoaan, vanhempaansa tai muuta läheistään hoitaville perheille. Toimintaan

voivat osallistua myös muut kuin sopimusomaishoitajat sekä esimerkiksi henkilöt,

joiden omaishoitotilanne on jo päättynyt.Toimintamuotojamme ovat virkistys- ja

vertaistukitoiminta, edunvalvonta, tiedottaminen, kouluttaminen ja yhteistyö eri

sektoreiden toimijoiden kanssa sekä vuoden alusta alkaen myös

OmaisOiva-toiminta.Yhdistyksemme hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman

OmaisOiva-toiminnan tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista tarjoamalla

tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä omaishoitoperheitä.

OmaisOivan eri toimintamuodoista voi valita itselleen sopivan tai kokeilla niitä

kaikkia. OmaisOivan toimintamuotoja ovat OmaisOiva-kioskit ja -kahvilat, joissa

saa tietoa omaishoidon asioista ja voi vaihtaa kokemuksia toisten kanssa ja

kuulla yhdistyksemme toiminnasta. OmaisOiva-ryhmissä voi jakaa vertaistuellisia

ajatuksia ja tunteita toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennus puolestaan

tarjoaa tietoja ja taitoja sekä tukea omaishoitajana toimimiseen. OivaHetket

antavat mahdollisuuden yksilölliseen kohtaamiseen ja tukea esimerkiksi

lomakkeiden täyttämiseen.Oivalluksia, iloa ja osallistumisen mahdollisuuksia -

tule mukaan!

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin