suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Organisaatio

Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa olosuhteissa lainsäädännön sekä sopijakuntien siltä edellyttämistä palveluista asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti hyvää kumppanuusverkostoa hyödyntäen. Pelastuslaitoksen tehtävänä on pelastustoimen palveluiden tuottaminen alueellaan siten kuin pelastuslainsäädännössä, Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa, hyväksytyssä palve-utasopäätöksessä tai muissa säännöksissä määrätään. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan alue (Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale).

Pelastusjohtajan tehtävänä on johtaa pelastuslaitoksen toimintaa, vastata pelastuslaitoksen toiminnallisesta ja taloudellisesta kehittämisestä sekä valvoa, että pelastustoimen tehtävät hoidetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Pelastuslaitoksen toiminta on organisoitu riskienhallinnan ja pelastustoiminnan vastuualueisiin. Riskienhallinnan vastuualuetta johtaa riskienhallintapäällikkö. Pelastustoiminnan vastuualuetta johtaa pelastuspäällikkö. Vastuualueiden lisäksi pelastusjohtajan alaisuudessa toimii koko pelastuslaitosta palveleva erillinen esikuntapalvelujen yksikkö.

Pelastustoimintaan ja siihen varautumista varten sekä pelastustoiminnan vastuualueelle määrättyjen tehtävien suorittamista varten pelastustoimen alue on jaettu Lappeenrannan, Imatran ja Länsi-Saimaan toimialueisiin. Toimialueen vastuuhenkilönä toimii toimialueen palopäällikkö, jonka tehtävänä on johtaa ja valvoa että toimialueelle määrätyt tehtävät hoidetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi palopäällikkö toimii toimialueen kuntien ja siellä toimivien sopimuspalokuntien yhteyshenkilönä.

Mitä palveluja voin saada?