suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Ongelmana alkoholi, huumeet tai rahapelaaminen

Ongelman tunnistaminen

Hanki tietoa

Alun perin satunnaiseksi tarkoitetusta tavasta saattaa muodostua haitallinen, jatkuva tapa huomaamatta. Samalla saattaa hämärtyä ymmärryksesi siitä, mikä on kohtuullista. Ota ensin selvää, mitä ongelmalla tarkoitetaan.

Päivitetty: 24.8.2021

Milloin alkoholinkäytöstä on syytä huolestua?

Alkoholi liittyy moneen sosiaaliseen tilanteeseen. Suomessa on yleensä pidetty hyväksyttävänä runsastakin juomista. 

Alkoholinkäyttö saattaa muuttua ongelmaksi, vaikka sitä ei itse huomaisi. Tyypillisesti alkoholia liikaa käyttävä havahtuu liialliseen juomiseensa vasta, kun muut siitä huomauttavat. 

Runsas alkoholinkäyttö vaikuttaa terveyteen, työhön ja ihmissuhteisiin. Myös harrastukset saattavat kärsiä tai hiipua. Merkkejä alkoholin riskikäytöstä saattaa olla nähtävissä eri elämänalueilla. 

Puoliso, lapset tai työkaverit saattavat oirehtia toisen ihmisen alkoholinkäytön vuoksi ilman, että alkoholia runsaasti käyttävä ymmärtää, että muutos läheisten käytöksessä johtuu hänen juomisestaan. Toisinaan läheiset ihmiset huomauttavat juomisesta suoraan tai vihjailevat siitä. Lähipiirin reaktiot kannattaa ottaa huolenpitona ja merkkinä siitä, että juomatapoja on syytä muuttaa.

Kun alkoholinkäyttö on muuttunut ongelmalliseksi, ihminen tyypillisesti vähättelee sitä. Asiaa on vaikea myöntää edes itselleen. Jos sinusta tuntuu, ettei alkoholin käyttö pysy hallinnassa, hae apua.

Päivitetty: 20.1.2022

Milloin huumeiden käytöstä on syytä huolestua?

Huumeiden käyttö alkaa monella satunnaisena käyttönä, hieman aineesta riippuen esimerkiksi juhlimis- tai rentoutumistarkoituksessa. 

Huumekokeilut tapahtuvat tyypillisesti alkoholinkäytön yhteydessä. Moni saattaakin aloittaa huumausaineiden käytön huolettomasti ottamatta huomioon niiden riippuvuutta aiheuttavaa vaikutusta ja muita haittoja.

Lääkkeiden ongelmallinen käyttö saattaa kehittyä vähitellen ja vahingossa. Pikkuhiljaa käyttö muuttuu vaivan hoitamisesta esimerkiksi ahdistuneen mielialan tai pahan olon lääkitsemiseen siten, ettei ilman lääkettä enää pärjää.

Huumausaineiden käytöllä voidaan tavoitella rentoutumisen tai kipujen poiston sijaan myös esimerkiksi suorituksen parantamista, tai niillä pyritään saamaan oma olotila siedettäväksi.

Huumeiden käyttö tai lääkkeiden väärinkäyttö ovat huono keino pahan olon turruttamiseen. Todennäköisesti ongelmat vain syvenevät. Jos huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttö aiheuttaa vaikeuksia myös ihmissuhteisiisi, ja läheisesi huomauttavat asiasta, ota läheisten huoli vakavasti.

Jos huomaat fyysisiä tai psyykkisiä haittoja, hae apua jo varhaisessa vaiheessa.

Päivitetty: 14.9.2021

Milloin rahapelaamisesta on syytä huolestua?

Rahapelaaminen on Suomessa varsin yleistä. Se mielletään usein arkiseksi ja tavalliseksi koko kansan huviksi. Rahapelejä pelaavat monenlaiset ihmiset. Useilla pelaaminen pysyy hallinnassa, mutta joillekin se aiheuttaa haittoja. 

Jos oma rahapelaaminen mietityttää, siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Kenelle tahansa voi käydä niin, että harmittomana alkanut viihdepelaaminen muuttuu ongelmalliseksi. 

Pelaamista voi pitää ongelmallisena, jos siihen kuluu mielestäsi liikaa aikaa tai rahaa tai jos huomaat muita kielteisiä vaikutuksia elämään tai esimerkiksi ihmissuhteisiin. Jos sinusta tuntuu, että rahapelaaminen ei pysy hallinnassa, hae rohkeasti apua. 

Se, mikä auttaa juuri sinua, on yksilöllistä. Osa pelaavista ihmisistä löytää avun erilaisista oma-aputyökaluista, osalle toimii parhaiten vertaistuki ja ammattilaisen antama apu. 

Ongelmalliselle rahapelaamiselle altistavia tekijöitä on tunnistettu useita. Jotkut ihmiset turvautuvat rahapelaamiseen pakokeinona vaikeassa elämäntilanteessa, esimerkiksi avioeron tai työttömyyden kohdatessa. Myös mielenterveyden häiriöt, keskittymisvaikeudet, perimä tai runsas alkoholinkäyttö saattavat altistaa peliongelmalle. 

Voi käydä myös niin, että läheinen huomauttaa sinulle pelaamisestasi ennen kuin itse kiinnität huomiota asiaan. Taustalla on yleensä läheisen huolestuminen.

Päivitetty: 20.9.2021

Tietoa alkoholin ongelmakäytöstä

Suomessa on satojatuhansia ihmisiä, joiden alkoholinkäyttöä voidaan pitää ongelmallisena.

Näillä henkilöillä juominen on joko

  • alkoholin riskikäyttöä 
  • alkoholin haitallista käyttöä tai 
  • alkoholiriippuvuutta. 

Kaikki alkoholia runsaasti käyttävät eivät siis ole alkoholiriippuvaisia eli alkoholisteja.

Päivitetty: 20.1.2022

Tietoa huumeiden ja lääkkeiden ongelmakäytöstä

Huumeilla eli huumausaineilla tarkoitetaan päihteitä, jotka on lainsäädännössä määritelty laittomiksi aineiksi. 

Huumeiden viihdekäytöllä tarkoitetaan satunnaista huumeiden käyttöä vapaa-ajalla esimerkiksi juhlimisen ohessa tai rentoutumiskeinona. Viihdekäyttäjä kokee käytön seuraukset itse pääosin myönteisiksi. Asiantuntijat varoittavat, että viihdekäytölläkin on haittoja ja siitä voi seurata psyykkinen tai fyysinen riippuvuus.

Huumeriippuvuudella eli addiktiolla tarkoitetaan jatkuvaa ja toistuvaa huumeiden tai lääkkeiden käyttöä. Tämä pakonomainen käyttö johtaa fyysisen terveyden ja mielenterveyden heikkenemiseen sekä kyvyttömyyteen säädellä aineen käyttöä. Samalla ihmisen elimistö alkaa sietää ainetta yhä paremmin. Käytön lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita.

Lisätietoa:

Päivitetty: 31.8.2021

Tietoa rahapeliongelmasta

Rahapelaamisella tarkoitetaan pelaamista, jossa pelin voitto tai tappio on rahaa. Rahapelejä ovat esimerkiksi raha-automaattipelit, verkossa pelattavat rahapelit, arvat, arvontapelit, vedonlyönti ja kasinopelit. Rahapeleissä tavallisesti harva voittaa, mutta useat häviävät.

Suurin osa suomalaisista on pelannut viimeisen vuoden aikana jotakin rahapeliä. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa pelataan paljon rahapelejä. Myös pelaamiseen liittyviä haittoja on runsaasti. 

Rahapeliongelma ei näy ulospäin. Se saattaa piillä taustalla pitkiä aikoja. Rahapeliongelmaan liittyy vahvasti salailu ja häpeä, minkä vuoksi avun hakeminen voi tuntua vaikealta.

Riskitason pelaaminen tarkoittaa runsasta pelaamista. Riski ongelman kehittymiseen on olemassa, jos omat pelirajat ylittyvät usein tai jos pelaamisesta seuraa mitä tahansa kielteisiä seurauksia. 

Kun puhutaan rahapeliongelmasta, tarkoitetaan yleensä ongelmapelaamista tai rahapeliriippuvuutta.

Ongelmapelaaminen on pelaamista, jossa pelaaja käyttää liikaa rahaa tai aikaa pelaamiseen. Ongelmapelaaminen aiheuttaa haittoja ja vaikuttaa kielteisesti pelaajaan tai hänen läheisiinsä.

Rahapeliriippuvuus tarkoittaa tilaa, jossa pelaaja ei pysty hallitsemaan pelaamistaan ja laiminlyö sen vuoksi perustarpeitaan ja velvollisuuksiaan. Rahapeliriippuvuudelle on olemassa diagnoosi. 

Ongelmallinen rahapelaaminen ei ole ainoastaan pelaavan henkilön ongelma. Rahapeliongelma koskettaa Suomessa arviolta lähes 800 000 pelaajan läheistä.  

Päivitetty: 31.8.2021

Alkoholinkäytön haitat

Alkoholin ongelmakäyttö haittaa sekä fyysistä terveyttä, mielenterveyttä että sosiaalista elämää. Se voi heikentää työssä suoriutumista ja johtaa talousvaikeuksiin. 

Alkoholin haitallisuus on erilaista eri ihmisryhmissä. 

Alkoholinkäytön haitat eri väestöryhmissä - Ehyt.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Alkoholinkäytön haitat - Thl.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 20.1.2022

Huumeiden käytön haitat

Huumeiden käytön haitat näkyvät käyttäjän fyysisessä terveydessä, mielenterveydessä ja ihmissuhteissa. Riippuu käytettävästä aineesta, minkälaisia terveysriskejä käyttöön liittyy. Huumeiden jatkuva käyttö voi aiheuttaa aivojen toimintaan muutoksia, joiden vuoksi lopettaminen on vaikeaa. 

Päihteidenkäytön yhteys mielenterveyteen - Päihdelinkki.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Koska huumeet ovat laittomia, niiden sisältöä ei valvota. Aineiden puhtaus ja vahvuus vaihtelevat.  Pahimmillaan ne sisältävät ihmiselle vaarallisia ainesosia.

Erityyppiset huumeet vaikuttavat elimistöön ja mieleen eri tavoin, joten niiden vaikutuksetkin ovat erilaiset, samoin pitkän aikavälin haitat. Vaikutukset ovat yksilöllisiä eri käyttäjillä, vaikka aine olisi sama. Myös kannabiksesta aiheutuu useita terveyshaittoja. 

Kannabiksen käytön riskit - Päihdelinkki.fiAvautuu uuteen ikkunaan. 

Ihmissuhteisiin huumeiden käyttö voi vaikuttaa perhe- ja ystävyyssuhteiden rikkoutumisena. Poissaolot töistä saattavat lisääntyä.

Huumeiden käyttö lisää tapaturman tai väkivallan uhriksi joutumista. Aineesta riippuen huumeet voivat myös lisätä käyttäjän omaa väkivaltaista ja arvaamatonta käytöstä. 

Päihteet ja aggressiivisuus - Päihdelinkki.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Vaikka huumeidenkäyttö olisi satunnasta viihdekäyttöä, voi se muuttua haitalliseksi. Näin voi käydä, jos kohdalle sattuu esimerkiksi ikävä elämäntilanne tai mieltä kuormittavia asioita. Silloin viihdekäyttäjä saattaa alkaa lääkitä pahaa oloaan käyttämällä jo ennestään tuttuja huumeita yhä useammin. Riski riippuvuuden kehittymiseen kasvaa merkittävästi.

Päivitetty: 14.9.2021

Rahapelaamisen haitat

Usein näkyvin rahapelaamisesta seuraava haitta on vaikutus raha-asioihin. Jos rahat kuluvat pääosin pelaamiseen, ei rahaa jää perustarpeiden hankkimiseen. Jos rahapelaamista rahoitetaan lisäksi lainarahalla, velkoja kertyy helposti.

Liiallinen rahapelaaminen voi aiheuttaa ongelmia perhe- ja ystävyyssuhteisiin. Pelien parissa tulee vietettyä paljon aikaa, ja kiinnostus vapaa-ajan harrastuksiin tai ystävien näkemiseen saattaa loppua. Pelaaminen ja rahankäyttö saattavat aiheuttaa riitoja ihmissuhteissa. Toisaalta myös pelaamisen piilottelu voi horjuttaa luottamusta ja aiheuttaa ahdistusta. Usein myös pelaavan henkilön läheiset kärsivät ja tarvitsevat tukea.

Myös terveyteen tai mielenterveyteen liittyviä ongelma voi ilmaantua. Rahapeliongelmaan voi liittyä levottomuutta, masennusta, ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta ja minäkuvan vääristymistä. Rahapelaaminen voi aiheuttaa myös univaikeuksia, keskittymisvaikeuksia tai stressioireita, kuten päänsärkyä tai vatsakipua.

Jos rahapelaamiseen kuluu paljon aikaa ja vuorokausirytmi häiriytyy, vaikuttaa tämä myös arjessa jaksamiseen. Tämä voi näkyä perustarpeiden tai velvollisuuksien laiminlyöntinä.

Rahapeliongelma saattaa johtaa myös päihteiden käytön lisääntymiseen.

Rahapelaamisen haitoista voit lukea lisää EHYT ry:n Pelitaito.fi-sivustolta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 20.1.2022

Muiden kokemuksia

Eräs tapa saada tietoa päihdeongelmista tai rahapeliongelmasta sekä niistä toipumisesta on tutustua ihmisten omiin kertomuksiin. Kertomukset antavat näkemystä siitä, että toipuminen voi olla pitkä prosessi. Samalla näet, että et ole poikkeava tai ongelmasi kanssa yksin.

Voit myös kirjoittaa itse omasta tilanteestasi missä tahansa vaiheessa. Kirjoittamisesta voi olla apua, kun pohdit omaa tilannettasi. Joillekin kirjoittaminen voi olla terapeuttinen tapa tarkastella omaa elämää ja ongelmaan johtaneita tekijöitä.

Päivitetty: 25.8.2021

Kokemuksia alkoholiongelmasta

Ihmisten kertomukset omasta alkoholiongelmastaan paljastavat osin, mikä saa ihmisen juomaan ja mitä asialle voi tehdä.

Lue muiden kokemuksista tai kirjoita itse:

Myös mediassa kerrotaan usein ihmisten alkoholiongelmista ja niistä toipumisesta. Muista, että mediassa saatetaan maalata toipumisesta suoraviivainen ja ruusuinen kuva ja juttuun on ehkä rajattu jokin tietty näkökulma. Olennaisia tietoja henkilön elämästä tai toipumisprosessista on saatettu jättää pois.

Kun luet kertomuksia, ota huomioon ihmisten yksilölliset eroavaisuudet. Eri ihmisille esimerkiksi toipuminen tarkoittaa eri asiaa sen mukaan, minkälaisia tavoitteita tai elämänkatsomuksia heillä on.

Päivitetty: 30.8.2021

Kokemuksia huumeiden tai lääkkeiden ongelmakäytöstä

Jos luet ihmisten kertomia kuvauksia omista ongelmistaan, voit saada ensi käden tietoa siitä, mikä saa ihmisen käyttämään huumeita tai väärinkäyttämään lääkkeitä.  Samalla saat realistisen käsityksen siitä, miten toipumisprosessi on edennyt. 

Lue muiden kokemuksista tai kirjoita itse: 

Mediassa kerrotaan toisinaan esimerkiksi julkkisten huumeongelmista ja niistä toipumisesta. Huumeiden käytöstä ja siitä toipumisesta saatetaan kuitenkin antaa yksipuolinen kuva. Henkilön elämästä tai toipumisprosessista on saatettu jättää merkittäviä tietoja pois, koska artikkeliin on pitänyt rajata tietty näkökulma. Ihmiset myös käsittävät huumeiden käytöstä toipumisen eri tavoin omien tavoitteidensa tai elämänkatsomuksensa mukaan. 

Päivitetty: 20.1.2022

Kokemuksia rahapeliongelmasta

Peliongelman kokeneiden ihmisten omista kertomuksista voit lukea, millaisia haasteita he ovat pelaamisen myötä kohdanneet ja millaisista asioista he ovat löytäneet voimia ongelmasta selviämiseen. Mukana on myös läheisten kokemuksia. 

Lue muiden kokemuksia tai kirjoita itse: 

Päivitetty: 20.1.2022