suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kaupparekisteriin merkityt edunsaajatiedot

Tarkista, onko sinut rekisteröity yrityksen tosiasialliseksi edunsaajaksi kaupparekisteriin.

Sulje
Esimerkkisisältö:

Henkilötiedot kaupparekisterissä tosiallisena edunsaajana

 • Sukunimi: Meikäläinen
 • Etunimet: Maija
 • Henkilötunnus: 120202-1234
 • Voimassaolevat edunsaajatiedot yrityksessä
  Maijan Testiyritys Oy
 • Y-tunnus: 1234567-8
 • Yritys rekisteröity: 01.11.2018
 • Yrityksen tila: Rekisterissä
 • Rooli: Tosiasiallinen edunsaaja
 • Roolin rekisteröintipäivämäärä: 01.11.2020
 • Omistusosuuden laajuus: 100,0%
 • Äänivallan laajuus: 99,0%

Tietosuojaseloste

Siirry edunsaajatietojen tietosuojaselosteeseen.Avautuu uuteen ikkunaan.

Tietolähteeseen liittyvät palvelut

Edunsaajien tiedot eivät ole samalla tavalla julkisia kuin muut yrityksestä kaupparekisteriin merkityt tiedot. Tieto edunsaajailmoituksen rekisteröinnistä on kuitenkin julkinen.
Lue lisää tietopalveluista edunsaajatiedoista.Avautuu uuteen ikkunaan.

Toimintaohjeet virhetilanteessa

Yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa tapahtuneet muutokset rekisteriin. Jos et ole enää edunsaajana yrityksessä, voit itse ilmoittaa tehtäväsi päättymisestä myös itse. Ilmoitus on maksuton.

Kirjaudu sähköisen ilmoittamisen YTJ-palveluun www.ytj.fi:n etusivulta. Kirjautumisen jälkeen valitse kohta Tosiasialliset edunsaajat ja siirry ilmoittamaan edunsaajaroolisi päättymisestä.

Muissa tilanteissa voit ottaa yhteyttä PRH:een palautelomakkeella.
Siirry PRH:n palautelomakkeelle.Avautuu uuteen ikkunaan.