suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lainsäädäntö

Suomi.fi-palvelut perustuvat lainsäädäntöön, jonka myötä suurin osa viranomaispalveluista on tarjolla Suomi.fi-verkkopalvelussa. Lainsäädännön tarkoituksena on parantaa julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta, yhteentoimivuutta ja ohjausta sekä edistää julkisen hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta.

Lainsäädännön perusteella eri organisaatioilla on joko velvollisuus tai oikeus käyttää Suomi.fi-palveluja. 

Velvollisuus käyttää palveluita on 

  • valtion hallintoviranomaisilla ja virastoilla sekä laitoksilla ja liikelaitoksilla
  • kunnallisilla viranomaisilla niiden hoitaessa laissa niille säädettyjä tehtäviä
  • tuomioistuimilla ja muilla lainkäyttöelimillä.

Velvollisuus tarkoittaa, että

  • vahvan tunnistautumisen palveluna käytetään Suomi.fi-tunnistusta
  • sähköiseen viestintään käytetään Suomi.fi-viestejä
  • henkilön tai yrityksen puolesta asiointiin käytetään Suomi.fi-valtuuksia
  • Suomi.fi-verkkopalveluun tuodaan pääsy merkittäviin henkilöä tai yritystä koskeviin omiin tietoihin eri rekistereissä 
  • palvelut kuvataan yhdenmukaisesti Suomi.fi-palvelutietovarantoon
  • organisaatioiden tietovarannot kytketään Suomi.fi-palveluväylään viranomaisten välisen automaattisen tietojenvaihdon helpottamiseksi 
  • kansalaisilta perittävien julkisen hallinnon palvelujen maksuihin käytetään Suomi.fi-maksuja.

Lisäksi joillakin julkisen sektorin organisaatioilla oikeus käyttää kaikkia Suomi.fi-palveluja. Yksityisen sektorin organisaatioilla on rajoitettu oikeus käyttää Suomi.fi-palveluja. 

Lisätietoa julkishallinnon ja yksityisen sektorin velvollisuudesta ja oikeuksista ottaa käyttöön Suomi.fi-palveluja löydät Palveluhallinta-sivuston Tietoa lainsäädännöstä -sivultaAvautuu uuteen ikkunaan.

Haluaako organisaatiosi hyödyntää Suomi.fi-palveluja? 

Suomi.fi-palveluita voivat ottaa käyttöönsä julkisen hallinnon organisaatiot ja yksityinen sektori, mutta Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-viestejä voivat käyttää vain julkishallinnon organisaatiot. Suomi.fi-palveluhallinta tarjoaa tietoa ja tukea Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoon ja hallinnointiin.

Suomi.fi-palveluhallinta-sivustolleAvautuu uuteen ikkunaan.