suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat yrityksenä P–Ö

Sivu päivitetään seuraavan kerran tammikuussa 2020. 

Valtuusasiat ovat asioita, joissa valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta. 

Organisaatioita ja asiointipalveluja löydät Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut -sivulta

Yritykset voivat valtuuttaa yksityishenkilön tai toisen yrityksen asioimaan puolestaan seuraavissa asioissa. 

Tältä sivulta löydät valtuusasiat, jotka alkavat kirjaimilla P–Ö. 

Katso valtuusasiat, jotka alkavat kirjaimilla A–O

Palkkatietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta palkkatietoihin liittyen:

 • ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja palkkatietoilmoituksia
 • toimittaa valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia
 • tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
 • lähettää viestejä.

Tämä valtuus sisältää myös 'Palkkatietojen katselu' -valtuudet.

Asiakategoria: Ansiotulot

Valtuusasiassa on käytössä tarkenteet

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Aliorganisaation tunniste: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

Palkkatietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella palkkatietohin liittyen:

 • valtuuttajan perustietoja 
 • valtuuttajan tuottamia palkkatietoilmoituksia 
 • valtuuttajaa koskevia raportteja 
 • valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Asiakategoria: Ansiotulot

Palkkatietojen käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • antaa palkkatietoja
 • maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
 • maksaa palkkoja ja työnantajamaksuja
 • lähettää ilmoituksia.

Asiakategoria: Ansiotulot

Valtuusasiassa on käytössä tarkenteet

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Aliorganisaation tunniste: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

Palvelussuhde- ja ansiotietojen ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja ylläpitää henkilöstön palvelussuhde- ja ansiotietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Aliorganisaation tunniste: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • lähettää palvelussuhteeseen liittyviä etuushakemuksia ja -ilmoituksia
 • katsella lähetettyjä hakemuksia ja ilmoituksia, saatuja etuuspäätöksiä ja päätöksiin perustuvia maksutietoja
 • antaa suostumuksen etuuspäätöksen sähköiseen tiedoksisaantiin.

Asiakategoria: Etuudet

Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsoa kaikkia valtuuttajalle maksettuja palvelusuhteeseen liittyviä etuusmaksutietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätöstietojen tarkastelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi tarkastella kaikkien valtuuttajalle myönnettyjen palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätösten tietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Passikuvien toimittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa erilaisissa luvissa käytettäviä passikuvia.

Asiakategoria: Järjestyksen valvonta ja poliisin myöntämät luvat

Pelastustoimen laitteiden asennus-, huolto- ja tarkastusliikkeiden toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa pelastustoimen laiteliikkeen toimintaan sekä liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista
 • tehdä pelastustoimen laiteliikkeen vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Perintäasioiden hoitaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella maksettavaksi määrättyjä saatavia, maksaa saatavan ja hakea maksuaikaa.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Perukirjan tilaaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata perukirjan valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Puolustushallinnon henkilöasiakirjan tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata kantakortin tai muun puolustushallintoon liittyvän henkilöasiakirjan valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Puukauppa- ja metsänhoitotyösopimuksen allekirjoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi allekirjoittaa valitun tarjouksen pohjalta tehdyn sopimuksen valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Metsä-, vesi- ja mineraalivarat

Päivähoidon tuottajan ilmoitus yksityisen hoidon tukea varten 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä päivähoidon tuottajan ilmoituksen yksityisen hoidon tukea varten ja katsella aiemmin lähetettyjä ilmoituksia.

Asiakategoria: Etuudet

Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästökaupan kompensaatiotukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Energiahuolto

Päästölupa- ja päästöselvitystietojen toimittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida päästöjen tarkkailuun ja raportointiin, päästölupiin ja päästöoikeuksien ilmaisjakoon liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Energiahuolto

Radioluvan hakeminen ja tietojen ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta laittaa vireille, muuttaa tai irtisanoa radiolupia ja katsella niihin liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Tietoliikenne

Rahalaitosten tilastotiedonkeruu 

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa rahalaitoksen tilastotiedonkeruun raportin valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Rakennerahastohankkeen asiakirjojen valmistelu, käsittelyyn jättäminen ja tietojen hallinnointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella rakennerahastohankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn sekä hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Rakentamisilmoitukset ja veronumeropyynnöt 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa, nähdä ja muokata rakentamiseen liittyviä urakka- ja työntekijätietoja sekä kotitalouden rakentamisilmoituksia sekä pyytää veronumerotietoja.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Rakentamissuunnitelmien ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella, lisätä, muokata ja poistaa rakentamissuunnitelmien tietoja yhteisrakentamiseen liittyen.

Asiakategoria: Rakentaminen

Rehualan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella rehualan toimintaan liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Rikosrekisteriotteen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata rikosrekisteriotteen.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Sairaanhoidon korvausten tilitystietojen toimittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää sairaanhoidon korvausten tilitystietoja ja katsella lähetettyihin tilityksiin liittyviä ilmoituksia.

Asiakategoria: Etuudet

Saldotodistuksen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata saldotodistuksen maksettavaksi määrätyistä saatavista.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Siemenalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, katsella ja muuttaa siemenalaan liittyviä tietoja, koskien esim. ilmoituslomakkeita, muutoksia, lupia, tutkimustodistuksia ja päätöksiä.

Asiakategoria: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Sijoituspalveluja tarjoavan sidonnaisasiamiehen ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilmoituksia sijoituspalveluja tarjoavista sidonnaisasiamiehistä.

Asiakategoria: Finanssimarkkinat

Sijoitusrahaston sääntöjen vahvistaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä hakemuksen sijoitusrahaston sääntöjen vahvistamiseksi tai muutoksen vahvistamiseksi olemassa oleviin sijoitusrahaston sääntöihin.

Asiakategoria: Finanssimarkkinat

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen käyttöönotto 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ottaa käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia palveluja 
 • allekirjoittaa asiakkuussopimuksia
 • ilmoittaa ja ylläpitää hallinnollisia yhteystietoja ja teknisiä tietoja 
 • katsella laskutustietoja ja muuta hallinnollisiin tietoihin liittyvää sisältöä.

Asiakategoria: Asiakkuuden hallinta

Sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyvien käyttölokitietojen tarkastelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihtoon liittyvien tapausten käsittelyyn, tietojenvaihdon rekisteri- ja tilastotietojen käyttöön ja yhteystietojen päivittämiseen liittyviä käyttölokitietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Sosiaaliturvan eurooppalaisen tietojenvaihdon tilastoaineiston tarkastelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi tarkastella valtuuttajan tilastoaineistoja, jotka liittyvät sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon.

Asiakategoria: Etuudet

Sotalapsitietojen tilaaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sotalapsitietoja valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

SOTE-lupa- ja ilmoitusasioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea lupaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamiseen sekä ilmoittaa muutoksista
 • ilmoittaa itsenäisestä ammatinharjoittamisesta
 • toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakertomuksen

Asiakategoria: Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sukuselvityksen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata sukuselvityksen valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Sähkö- ja hissitöihin, töiden vastuuhenkilöihin ja sähkölaitteistoihin liittyvä ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta: sähkö- ja hissitöihin sekä töiden vastuuhenkilöön liittyvistä asioista sähkölaitteistoon tai sen käytön johtajaan liittyvistä asioista sähkölaitteistorekisteriin.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytöninfrastruktuuritukiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Energiahuolto

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja.

Asiakategoria: Tietoliikenne

Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja ylläpitää sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja.

Asiakategoria: Tietoliikenne

Sähköisten viestien hallinnointi 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa suostumuksen viestien sähköiseen välittämiseen, hallinnoida viestiasetuksia sekä lukea ja lähettää sähköisiä viestejä.

Asiakategoria: Viranomaisviestintä

Sähköisten viestien lukeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea sähköisiä viestejä.

Asiakategoria: Viranomaisviestintä

Sähköisten viestien lukeminen ja lähettäminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea ja lähettää sähköisiä viestejä.

Asiakategoria: Viranomaisviestintä

Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuutetun puolesta sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja, tuotetietoja ja muita myyntiin liittyviä tilastotietoja.

Asiakategoria: Energiahuolto

Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkistaa ja muokata asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeluettelon tietoja ja hyväksyä osakeluettelon ylläpidon siirtämisen osakehuoneistotietoja sisältävään rekisteriin.

Asiakategoria: Asunto-osakkeet

Tarjouksen jättäminen uusiutuvan energian tarjouskilpailuun

Tällä valtuudella valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta uusiutuvan energian tarjouskilpailuun liittyvässä asioinnissa.

Asiakategoria: Energiahuolto

Tienvarsimainosta koskevan ilmoituksen tekeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen tienkäyttäjille suunnatun tienvarsimainoksen sijoittamisesta ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Tienvarsimainosta koskevan lausuntopyynnön tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi pyytää valtuuttajan puolesta lausuntoa asemakaava-alueelle tulevasta tienvarsimainoksesta ja asioida lausuntopyyntöön liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn luvan hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäisiin liikennemerkkijärjestelyihin maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Tilapäisen myyntitoiminnan luvan hakeminen tiealueelle

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa tilapäiseen myyntitoimintaan maantiealueella ja asioida lupaan liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan tilinumeron palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten.

Asiakategoria: Etuudet

Tulliselvittäminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tulliselvityksen ilmoituksia ja tietoja, katsella antamiaan ilmoituksia ja ilmoituksiin liittyviä päätöksiä sekä lähettää ja vastaanottaa tulliselvittämiseen liittyviä viestejä.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Tullitoiminnan lupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, luoda, täydentää ja lähettää lupahakemuksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin ja lupiin liittyviä viestejä.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Tullitoiminnan lupien katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassa olevia tullitoiminnan lupia.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Tullitoiminnan lupien valmistelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella voimassaolevia tullitoiminnan lupia, valmistella lupahakemuksia ja muokata hakemusluonnoksia sekä lähettää ja vastaanottaa hakemuksiin liittyviä viestejä.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Tullitoiminnan sanomailmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tullitoimintaan liittyviä ilmoitussanomia ja vastaanottaa vastaussanomia.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Työeläkevakuutus-asianhoito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta työelävakuutuksiin liittyen asioida vakuutusasiassa, kuten:

 • hakea vakuutusta
 • ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia vakuutukseen
 • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt

Asiakategoria: Vakuutukset

Työilmoitusten hallinnointi 

Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Työ ja työttömyys

Työkyvyttömyys-eläkeratkaisutiedon vastaanotto 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa tiedot työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- ja työuraeläkkeistä.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Työkyvyttömyystilastojen käyttö

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja vertailla henkilöstön työkyvyttömyystilastoja ja ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Työkyvyttömyystilastojen tietojen hallinnointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Työkyvyttömyyteen perustuvien eläkemaksutietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön työkyvyttömyyteen perustuvia eläkemaksutietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyöverkostossa toimiminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi

 • liittää valtuuttajan työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyökumppaniverkostoon
 • poistaa valtuuttajan verkostosta
 • julkaista, muokata ja poistaa valtuuttajan palveluita verkoston verkkopalvelussa.

Asiakategoria: Työ ja työttömyys

Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työmarkkinatuen laskuun liittyvää henkilöluetteloa ja listauksia henkilöistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.

Asiakategoria: Etuudet

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Y-tunnus: Luvanvaraista asiointipalvelua käyttävän organisaation y-tunnus.

Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työnantajan etuuksien hakemiseen, päätöksiin ja maksuihin liittyviä käyttölokitietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemusta sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.

Asiakategoria: Etuudet

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Toimipaikkatarkenne: Toimipaikkatarkenne on organisaation itse määrittelemä numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne, jolla se erottelee organisaation toimipaikat, jotka hakevat korvausta toimipaikkakohtaisesti.

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys

Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata ja lähettää valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemuksen sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.

Asiakategoria: Etuudet

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Toimipaikkatarkenne: Toimipaikkatarkenne on organisaation itse määrittelemä numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne, jolla se erottelee organisaation toimipaikat, jotka hakevat korvausta toimipaikkakohtaisesti.

Talletussuoja-asioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan talletussuojaan liittyviä asioita, kuten toimittaa ja vastaanottaa talletussuojakorvauksiin liittyviä tietoja ja asiakirjoja sekä ilmoittaa uuden tilinumeron.

Asiakategoria: Talous- ja rahoitus

Työnantajatietojen ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työnantajan ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin 

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Työ ja työttömyys

Työntarjoajan kuvauksen päivitys

Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointinimeä ja markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Työ ja työttömyys

Työperäinen maahanmuutto 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulkomaalaisen oleskelulupahakemukseen ja työnteon valvontaan liittyviä ilmoittamisasioita.

Asiakategoria: Maahan- ja maastamuutto

Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ylläpitää työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietoihin liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Työ ja työttömyys

Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • hakea ratkaisua suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
 • asioida ratkaisuasiassa
 • ilmoittaa lisätietoja
 • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt.

Asiakategoria: Ulkomailla työskentely

Ulosottoasioiden saatavien hallinta 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton saataviin liittyviä asioita.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Ulosottoasioiden saatavien katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta ulosoton saataviin liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Ulosottoasioiden velkojen hallinta

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulosoton velkoihin liittyviä asioita.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Ulosottoasioiden velkojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta ulosoton velkoihin liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Ulosottoasioiden yhteys- ja asiointitietojen muuttaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi muuttaa valtuuttajan ulosottoasioihin liittyviä yhteys- ja asiointitietoja.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Ulosottotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata todistuksia ulosottotiedoista.

Asiakategoria: Talous ja rahoitus

Uusiutuvan energian tuotantotukien hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida uusiutuvan energian tuotantotukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Energiahuolto

Valtionavustusten hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Valtionavustusten hakemisen valmistelu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Varhaiskasvatuksen aloituksesta tai päättymisestä ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa lastenhoidontukeen lapsen kunnallisen varhaiskasvatuksen aloituksesta tai päättymisestä ja katsella aiemmin ilmoitettuja tietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Velkajärjestelyrekisteriotteen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen velkajärjestelyrekisteristä.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoja.

Asiakategoria: Energiahuolto

Veroasioiden hoito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.

 • Organisaation veroasiat.
 • Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
 • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Veroilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.

Asiakategoria: Vesikulkuneuvot ja alukset

Ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Ympäristöasiat

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Ympäristöasiat

Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset 

Tällä valtuudella voi valtuuttajan puolesta katsella ympäristöterveydenhuollon toimipaikkojen tietoja, tehdä ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta, uudelleen aloittamisesta ja toimijan vaihtumisesta.

Asiakategoria: Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Yritysrahoituksen hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysrahoitushakemuksiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Yrityspalvelut

Yritysten kehittämispalveluiden tarjoajien asiointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysten kehittämispalveluiden tarjoamiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta

Asiakategoria: Yrityspalvelut

Yritystoiminnan valmistelu, suunnittelu ja kehittäminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hallinnoida valtuuttajan puolesta tietoja, joita tarvitaan yritystoiminnan valmistelussa, suunnittelussa ja kehittämisessä.

Asiakategoria: Elinkeinotoiminta