suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat yrityksenä A–O

Sivu päivitetään seuraavan kerran tammikuussa 2020. 

Valtuusasiat ovat asioita, joissa valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta. 

Organisaatioita ja asiointipalveluja löydät Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut -sivulta

Yritykset voivat valtuuttaa yksityishenkilön tai toisen yrityksen asioimaan puolestaan seuraavissa asioissa.

Tältä sivulta löydät valtuusasiat, jotka alkavat kirjaimilla A–O. 

Katso valtuusasiat, jotka alkavat kirjaimilla P–Ö

Adoptiotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata adoptio- tai ottolapsitietoja valtuuttajan puolesta

Asiakategoria: Tietopalvelut

Ajoneuvojen rekisteröinti 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten

 • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
 • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
 • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen.

Asiakategoria:  Kulkuvälineet

Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen.

Asiakategoria: Kulkuvälineet

Ansioihin perustuvien eläkemaksutietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön ansioihin perustuvia eläkemaksutietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Aliorganisaation tunniste: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

Apteekkiasiointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi

 • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
 • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
 • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
 • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
 • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.

Asiakategoria:  Lääkkeet ja apteekit

Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Arvopaperien säilytystietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tiedot arvopaperien säilyttämisestä.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Arvopaperisaamisten ja -velkojen raportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa raportin arvopaperisaamisista ja -veloista.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Avioehtotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioehdosta valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Avioerotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioerosta valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Eläinten, elintarvikkeiden sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elävien eläinten, elintarvikkeiden, rehujen sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistuksiin vaadittavat tiedot.

Asiakategoria: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Eläkeasioiden hoitaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi työ- ja kansaneläkkeisiin sekä työeläkekuntoutukseen ja perhe-eläkkeeseen liittyen asioida eläkeasiassa, kuten:

 • hakea eläkettä
 • ilmoittaa lisätietoja
 • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
 • tarkastella työhistoriatietoja

valtuuttajan puolesta.

Valtuudella ei voi muuttaa maksussa olevan eläkkeen maksuyhteystietoa.

Valtuudella ei voi toimittaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan asumisilmoitusta tai eläkettä ulkomaalta saavan elossaolotodistusta.

Asiakategoria: Eläkkeet

Eläkemaksutietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön kaikkia eläkemaksutietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Erikoiskuljetuslupien hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Etuustietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen:

 • ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja etuustietoilmoituksia
 • toimittaa valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
 • tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
 • lähettää viestejä.

Tämä valtuus sisältää myös 'Etuustietojen katselu' -valtuudet.

Asiakategoria: Etuudet

Etuustietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen:

 • valtuuttajan perustietoja
 • valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
 • valtuuttajaa koskevia raportteja
 • valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
 • valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.

Asiakategoria: Etuudet

Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea ja katsella henkilöasiakkaan etuustietoja sekä rekisteröidä maksuvaatimuksia.

Asiakategoria: Etuudet

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Y-tunnus: Luvanvaraista asiointipalvelua käyttävän organisaation y-tunnus.

EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoitukset 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.

Asiakategoria: Tuonti ja vienti

Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen käsitellä tietojenvaihtotapauksia ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely ja yhteystietojen ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen käsitellä tietojenvaihtotapauksia ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja sekä ylläpitää valtuuttajan tietojenvaihtoon liittyviä yhteystietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvän tietojenvaihdon katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyviä tietoja, mukaan lukien pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.

Asiakategoria: Etuudet

Finanssialalla toimivien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset.

Asiakategoria: Finanssimarkkinat

Finanssialan toimijan ilmoitus asiakasvalituksista

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa saaduista asiakasvalituksista.

Asiakategoria: Finanssimarkkinat

Jakeluverkonhaltijan vastuualueiden ylläpito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella, lisätä ja muokata jakeluverkonhaltijan vastuualueiden tietoja sekä lähettää ne vahvistettavaksi.

Asiakategoria: Energiahuolto

Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden liiketoimiin liittyviä ilmoituksia.

Asiakategoria: Finanssimarkkinat

Kaapeli-ilmoituksen tekeminen tiealueelle 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen kaapeleiden sijoittamisesta maantiealueelle ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Kaivoslain mukaisten asioiden raportointi ja ilmoitukset 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyen tehdä ja hallinnoida hakemuksia, ilmoituksia ja raportteja sekä tarkastella niihin liittyviä historiatietoja.

Asiakategoria: Metsä- vesi- ja mineraalivarat

Kaivoslain mukaisten erillisaineistojen toimittaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyviä, erikseen pyydettäviä ympäristö- ja vaikutustenarviointiselvityksiä ja -aineistoja.

Asiakategoria: Metsä- vesi- ja mineraalivarat

Kasvinsuojelututkintosuoritusten ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa kasvinsuojelututkintosuorituksista valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Kasvinterveysalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittaminen, katselu ja muuttaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kasvinterveysalan toimintaan liittyvien tietojen ilmoittamista, katselua ja muuttamista.

Asiakategoria: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Kaupparaportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa rahoitusvälineiden hankintaa ja luovutusta koskevia tietoja valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria:  Viranomaisasiointi

Kemikaalitietojen hallinta

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta kemikaalitietojen hallintaan liittyvissä asioissa. Hallinta sisältää esimerkiksi:

 • kemikaali-ilmoitusten tekemisen 
 • kemikaaliluetteloiden hallinnan 
 • kemikaalien määrätietojen ilmoittamisen viranomaisille.

Asiakategoria:  Viranomaisasiointi

Kiinteistönhoitoon liittyvien palvelutietojen ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi muuttaa valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito ja ylläpitopalvelujen tietoja palvelukohtaisten rajausten mukaisesti.

Asiakategoria: Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoitoon liittyvien tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan puolesta kiinteistön hoito- ja ylläpitopalveluihin liittyviä tietoja kustannuksineen (esim.  energia-, vesi- ja jätetiedot).

Asiakategoria: Kiinteistönhoito

Kiinteistöveroasioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta nähdä ja täydentää kiinteistöverotuksen perusteena olevia kiinteistötietoja sekä pyytää kiinteistöveroilmoituksen jättöaikaan pidennystä ja tehdä kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen.

Asiakategoria: Verotus

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Asiakastunnus: Asiakastunnus voi olla Y-tunnus tai henkilötunnus ja se on edustamisvaltuuden tarkenne.

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kirjasto-, liikunta ja nuorisoasioiden valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Valtionavustukset

Konsernitiedonkeruun raportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa konsernitiedonkeruun raportin   valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria:  Viranomaisasiointi

Kotisynnytystietojen tilaaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja kotisynnytyksestä (mm. syntymäkellonaika) valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Koulujakelutuen hakeminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea koulujakelutukia, toimittaa tuen hakemiseen liittyviä asiakirjoja, katsella niihin liittyviä päätöksiä ja valvontakertomuksia sekä ylläpitää hakijan tietoja.

Asiakategoria: Markkinatuet ja -etuudet

Koulujakelutuen hakijaksi rekisteröityminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta rekisteröityä koulujakelutuen hakijaksi.

Asiakategoria: Markkinatuet ja -etuudet

Koulu- tai tutkintotodistuksen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata koulu- tai tutkintotodistuksen valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Kulkuneuvotietojen tilaaminen

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata kulkuneuvotietoja.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Kulkuvälineiden tietojen katselu

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella kulkuvälineiden tietoja.

Asiakategoria: Kulkuvälineet

Kuntatalouden tietojen hyväksyminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • katsella raportoituja kuntatalouden tietoja 
 • liittää niihin julkisia kommentteja ja hyväksyä tiedot julkisiksi ylläpitää tiedotuslistaa.

Asiakategoria: Kuntien talous

Kuntatalouden tietojen kommentointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella raportoituja kuntatalouden tietoja ja liittää niihin julkisia kommentteja.

Asiakategoria: Kuntien talous

Kuntatalouden tietojen raportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta raportoida viranomaisen vaatimat kuntatalouden tiedot.

Asiakategoria: Kuntien talous

Kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeen tietopyyntöjen käsittely 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa työntekijän kuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyviä tietopyyntöjä ja vastata niihin.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Kuntoutusasioiden käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta käsitellä henkilöstön kuntoutukseen liittyviä asiakirjoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Kuntoutuskurssitarpeen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa tarpeen kuntoutuskurssin järjestämiselle.

Asiakategoria: Kuntoutus

Kuntoutuspalveluiden tuottajien asiointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta kuntoutuspalveluiden tuottamiseen liittyen

 • ilmoittaa, muuttaa ja katsella kuntoutuskurssitietoja 
 • ilmoittaa kuntoutuksen tuloksellisuuden seurantatietoja 
 • rekisteröidä ja hallinnoida kuntoutussopimuksiin liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Kuntoutus

Kylmäalan toimintaan ja vastuuhenkilöihin liittyvä ilmoittaminen sekä henkilöpätevyyksien hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta

 • ilmoittaa kylmäalan toimintaan ja liikkeen vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista 
 • tehdä kylmäalan vastuuhenkilöiden pätevyyshakemuksia.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Lainhuudatusasiakirjojen tilaaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata lainhuudatusasiakirjoja valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Tietopalvelut

Lannoitealan toimijoiden rekisteröinti ja valvontatiedot 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa, muuttaa ja katsella lannoitealan toimintaan liittyviä tietoja.

Asiakategoria: Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Laskunsaajan eläkemaksutietojen katselu 

Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella valtuuttajan määrittelemän henkilöstöryhmän yleisiä eläkemaksutietoja ja laskutettuja ansiotietoja.

Asiakategoria: Työnantajan palvelut

Valtuusasiassa on käytössä tarkenne

Aliorganisaation tunniste: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

Liikenteentoimijoiden tietojen ja lupien ylläpito 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta liikenteentoimijana toimimiseen liittyen katsella ja muokata organisaatiotietoja sekä tehdä lupahakemuksia ja katsella lupatietoja.

Asiakategoria: Ammattiliikenne

Liittymäluvan hakeminen tiealueelle 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiehen liittyvälle tieliittymälle ja asioida liittymälupiin liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Luottotietoraportointi 

Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa luottotietoraportin valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Lääkevalmisteiden hintailmoitukset 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa lääkevalmisteiden hintailmoitukset.

Asiakategoria: Lääkkeet ja apteekit

Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan liittyvä ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden toimintaan sekä liikkeiden vastuuhenkilöihin liittyvistä asioista.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Maantien suoja-aluerakentamisen luvan hakeminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta poikkeamislupaa maantien suoja- tai näkemäalueelle rakentamiseen ja asioida lupaan liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat

Maksuliiketietojen raportointi

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta raportoida maksuliikettä koskevia tilastotietoja.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Meripalvelutietojen ilmoittaminen 

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa miehistön meripalvelutiedot.

Asiakategoria: Vesikulkuneuvot ja alukset

Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjouspyynnöt 

Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta tarjouspyynnön metsänhoitotyöstä ja/tai puukaupasta.

Asiakategoria: Metsä- vesi- ja mineraalivarat

Metsänhoitotyön ja puukaupan tarjousten hyväksyntä

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hyväksyä tai hylätä metsänhoitotyöhön ja puukauppaan liittyviä tarjouksia.

Asiakategoria: Metsä- vesi- ja mineraalivarat

Metsätietojen käsittely

Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta:

 • selailla valtuuttajan metsätietoja
 • laatia metsänkäyttöilmoituksen
 • laatia metsänhoidon- ja metsänparannuksen tukeen liittyvät asiakirjat (esim. Kemera)
 • lähettää palveluilmoituksen.

Asiakategoria: Metsä- vesi- ja mineraalivarat

Nimileima-asiointi 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa jalometallituotteiden nimileimoihin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.

Asiakategoria: Viranomaisasiointi

Opasteluvan hakeminen tiealueelle 

Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa maantiealueelle sijoitettaville palvelukohdeopasteille tai osoiteviitalle ja asioida lupaan liittyvissä asioissa.

Asiakategoria: Liikenteen luvat