suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pyydä asiointivaltuutta henkilönä

Suomi.fi-valtuuksissa voit pyytää toiselta henkilöltä tai yritykseltä oikeuden asioida tämän puolesta. Valtuuspyyntö muuttuu voimassa olevaksi asiointivaltuudeksi vasta, kun pyynnön vastaanottaja on sen vahvistanut.

Huomioi, että

  • et voi pyytää valtuutta alaikäiseltä, koska hän ei voi valtuuttaa ketään asioimaan puolestaan
  • et voi pyytää alaikäisen huoltajalta valtuutta asioida lapsen puolesta, koska huoltaja ei voi vielä valtuuttaa muita asioimaan huollettavansa puolesta.
  • edunvalvonnassa olevalta henkilöltä ei voi myöskään pyytää valtuutta, koska hän ei voi valtuuttaa ketään asioimaan puolestaan.

Siirry Suomi.fi-valtuuksiin